Brott och straff

De senaste veckorna har vi studerat brott och straff . Med tanke på att skjutvapenvåldet har ökat och blivit en omdiskuterad samhällsfråga med starka åsikter har vi dels försökt att beskriva och analysera skjutningarna, dels diskuterat eventuella lösningar som kan minska antalet brottsoffer för den organiserade brottsligheten.

På provet vecka 18 
  • Begrepp som mörkertal, rättsstat, kronvittne, övergrepp i rättssak, med flera.
  • Fakta om brottslighet, som till exempel veta hur många brott som anmäls, hur stor andel av brotten som utgörs av dödligt våld.
  • Läsa statistik som till exempel diagram som visar brott per 100.000 invånare.
  • Teorier om brott och straff, som till exempel teorin om inkapacitering eller att samhällets strukturer skapar brottslighet.
  • Debattinlägg på temat gängskjutningar. Den mer exakta uppgiftsformuleringen får ni på provtillfället.
Slides som använts

Självrättande test på begrepp och fakta

Länk till testet (klicka här)

Ytterligare material (för den som vill gräva lite djupare)
  • Kriminologiska institutionen på SU har lagt upp ett antal miniföreläsningar om brott och straff. Miniföreläsningarna är gjorda av forskare (klicka här). I föreläsningar diskuteras flera saker som är av intresse om du ska bygga upp en argumentation om gängkriminalitet. 
  • Bildningspodden som kommer från Stockholms universitet hade ett par temaavsnitt om brott och straff (klicka här).