Grovplanering åk 8 läsåret 15/16

Geografi (HT 15)

Under hösten ska vi jobba med hållbar utveckling ur olika perspektiv. Hållbar utveckling kommer också att diskuteras i flera andra ämnen, i synnerhet i hemkunskap och NO-ämnena. Nyckelord: hållbar utveckling, intressekonflikt, naturresurs, ekologiskt fotavtryck

Historia (HT 15)

Vi kommer läsa om och studera flera viktiga skeenden i den europeiska historien; amerikanska, franska och industriella revolutionerna. Nyckelord: revolution, förändring, kontinuitet, källkritik, förklaring m.fl.

Religion (HT 15)

I det centrala innehållet (läroplanen) betonas särskilt kristendom. Denna termin kommer vi att studera den övergripande utvecklingen – från liten jesusrörelse inom judendomen till världsreligion. Nyckelord: religion, kyrka, sakrament, treenigheten, ortodox, katolsk, protestantism m.f.l

Samhällskunskap (HT 15)

Medias roll i samhället, är rubriken för terminens samhällskunskap. Nyckelord: media, kommunikation, källkritik, opinion.

Om du vill se nästa termin … Fortsätt läsa ”Grovplanering åk 8 läsåret 15/16”

Grovplanering åk 7 läsåret 15/16

Detta är en grovplanering av vad vi ska läsa om under årskurs 7. I SO-ämnena är det också naturligt att diskutera och studera sådant som händer i vår omvärld, och av det skälet kan det hända att jag ändrar i planeringen under året (vi kommer regelbundet att titta och läsa nyheter).

HT 2015

Historia

Vi gör tre nedslag i den indiska historien: (1) Induskulturen, (2) mötet med Europa och Vasco da Gama på 1500-talet, avkoloniseringen under 1900-talet. Nyckelord: flodkultur, högkultur, historisk epok, tidigmodern tid, kolonialism, källkritik, tendens.

Geografi

Även här kommer Indien och södra Asien vara i fokus – läge, klimat, befolkning. Nyckelord: Subkontinent, världsdel, klimat, nederbörd, vattnets kretslopp, monsunvind.

Religion

I Indien finns många religioner närvarande. Vi ska bl.a. studera några vanligt förekommande tankar inom hinduismen. Ni kommer också att få fördjupa er i någon av Indiens religioner. Nyckelord: religion, kultur, hinduism, rit.

Samhällskunskap

I samhällskunskap kommer vi förutom att vi följer med i vad som händer i omvärlden ska vi studera några av dem som jobbat för mänskliga rättigheter. Vi utgår från Malala Yousafzai, Kailash Satyarthi, de två som fick Nobels fredspris förra året. Nyckelord: rättigheter, skyldigheter, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, moral.

Om du vill se vad vi ska läsa om nästa termin (VT 2016) … Fortsätt läsa ”Grovplanering åk 7 läsåret 15/16”

Historiska källor på nätet

I kursplanen för historia (lgr 11) betonas förmågan att tolka och värdera historiska källor.  Att hitta lämpligt källmaterial är inte alltid gjort i brådrasket. Turligt nog finns det numer gott om användbart källmaterial på nätet. Webbsidorna presenteras huller om buller. Ingen ordning alls! Scrolla och du hittar förhoppningsvis något för dig!

historiskt källmaterial

Projekt 1917

På webbsidan project1917.com kan man följa den ryska revolutionen genom makthavare och poeters ögon vad som hände dag för dag.  Intressant och kul upplägg, där historien presenteras som uppdateringar i sociala medier av personer som Lenin och Nikolaj II. Det är inte alltid klart varifrån citaten och bilderna kommer. Här kan du läsa vad project1917 skriver om sig själva!

Olof Palmes arkiv på nätet

olofpalme.org kan man hitta tal och annat material från Olof Palme, t.ex. Palmes uttalande angående USA:s bombningar av Hanoi december 1972. Så här skriver olofpalme.org om sig själva:

"Olofpalme.org drivs av Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB), i samarbete med Palmefonden, Palmecenter och Olof Palmes famlj. Här har successivt material ur Olof Palmes arkiv gjorts tillgängligt för allmänheten. Därmed ska alla intresserade kunna använda Internet för att ta del av originaldokument som tidigare endast funnits hos ARAB i Stockholm. Avsikten är att webbplatsen ska spegla Olof Palmes politiska verksamhet såväl tematiskt som kronologiskt. Inskannade originalhandlingar som manuskript till tal och artiklar har kompletteras med bilder, ljud- och videoupptagningar, samt ytterligare dokument som belyser tillkomst och reaktioner. Det är dock viktigt att veta att webbplatsen inte omfattar hela Olof Palmes arkiv. Materialet på olofpalme.org är ett urval. Den mest kompletta bilden av arkivet fås som tidigare via de olika förteckningar och register som finns vid ARAB." (källa: www.olofpalme.org hämtad: 2018-12-15)

SND

svensk nationell datatjänsts (SND) webbplats finns sedan en tid svenska partiprogram och valmanifest 1887-2010. Mycket användbart!

Stockholmskällan

Stockholmskällan har ett mycket rikt material – med fokus på källor om Stockholm (förstås). Databasen innehåller bilder, texter, kartor och musik.

Stadsarkivet i Stockholm

Stadsarkivet innehåller mycket som rör Stockholm och stockholmarnas historia.

Fasad av Stadsarkivet, fotograf Petter Magnussom

Sveriges släktforskarförbund

På Sveriges släktforskarförbunds webbplats genealogi.se finns mycket som kan vara intressant att använda i undervisningen i såväl grundskola som gymnasium. Själv har jag bland annat använt mig av databasen över avrättade, till barnens skräckblandade förtjusning.

Domböcker & Tingsprotokoll

Att använda sig av dom- och tänkeböcker (rättegångsprotokoll från äldre tider) är ofta intresseväckande om man vill skildra äldre tiders syn på brott och straff. Här är ett exempel på en privat webbplats(http://morlanda.se/dom/).

Ett material jag jobbade med när jag skev B-uppsats i historia på 1990-talet är Ekenäs stads domböcker från 1600-talet. Numer finns de inte endast i bokform utan också på nätet (se här).

Röster från Ravensbrück

Ravensbrück

Lunds universitetsbibliotek har delvis digitaliserat och översatt intervjuer av överlevande från det nazistiska koncentrationslägret Ravensbrück knappt tio mil norr om Berlin. Arkivet heter alltså ”Röster från Ravenbrück”.

Riksarkivet

https://sok.riksarkivet.se/digitala-forskarsalen

Så här skriver riksarkivet: ”Från den 1 februari 2018 har alla fri tillgång till Riksarkivets digitala arkivinformation. Du hittar över 100 miljoner digitala arkivhandlingar i Digitala forskarsalen.”

Klicka här!

Kungliga biblioteket – ny söktjänst

Såhär skriver KB själva:

”I höst lanserar KB sin nya tjänst som gör det möjligt att fritextsöka i inskannade dagstidningar. Tidigare har alla dagstidningar mikrofilmats men från 2014 skannas de istället. Som en del i det arbetet har vi utvecklat en ny tjänst för visning av det digitaliserade materialet och under sommaren beta-testas tjänsten. I den versionen finns hela Aftonbladets och Svenska dagbladets utgivning, från mitten av 1800-talet fram till i dag.”

Låter onekligen som en intressant och användbar databas. Klicka här om du vill börja söka på en gång!

Filmarkivet

Filmarkivet innehåller rörliga bilder och filmer från sent 1800-tal (!) och framåt, bl.a. en del valfilmer från riksdagspartierna. Arkivet är ett samarbete mellan Kungliga biblioteket och Svenska filminstitutet (materialet är alltså producerat i Sverige). Klicka här!

Library of Congress

Denna webbplats är alltså den amerikanska kongressens bibliotek. Här finns massor av användbart material om, såklart, USAs historia. Själv använde jag webbplatsen flitigt när jag tillverkade en källövning om medborgarrättsrörelsen och segregationen i efterkrigstidens USA.

British librarys digitala arkiv

British librarys digitala arkiv innehåller massor av intressanta dokument och andra typer av källmaterial, t.ex. historiska kartor över Storbritannien och Afrika, ett fantastiskt ljudbibliotek som innehåller muntlig historia, samt naturligtvis mängder med dokument ur den brittiska historien som t.ex. Magna carta från 1215.

Svensk proggmusik på privat webbsida

Proletärkultur
Svensk progg från 1970-talet.

Om man vill höra hur den svenska vänsterproggen lät när det begav sig finns flera skivor för direkt nedladdning på denna sida (klicka här). Förutom låtar i mp3-format finns även skivomslag och sånghäften som bilder (jpg). Proggrupperna Knutna nävar, Freedom singers med flera finns att lyssna till.

Kvinnohistoria – gratis antalogi

En  ny antologi med titeln Kvinnohistoria i Sverige (2011) finns tillgänglig, helt gratis, på Göteborgs universitets webbplats. Artiklarna i antologin är skrivna av välrenommerade historiker som Christina Florin och Ulla Wikander. Med tanke på att läromedel i ämnet historia oftast är ganska dåliga på att lyfta fram kvinnor och kvinnorörelsen kan denna samling intressanta artiklar fungera som inspiration och underlag för undervisningen i svensk modern historia. Vill du ladda hem antologin klicka här.

Studieresa till Al-Andalus

Under augusti 2010 åkte vi, fyra lärare på Kvarnbergsskolan, till Andalusien för att studera Spaniens muslimska historia på plats. Vi hade ansökt om och fått ett resestipendium från SFUB. Resan kom först att gå till Malaga, därefter Granada, Cordoba och Sevilla i nämnd ordning. Vi som åkte till Andalusien undervisar i ämnena so och bild. Klicka på kartan om du vill se alla artiklar om al-Andalus. Fortsätt läsa ”Studieresa till Al-Andalus”