Brott och straff

De senaste veckorna har vi studerat brott och straff . Med tanke på att skjutvapenvåldet har ökat och blivit en omdiskuterad samhällsfråga med starka åsikter har vi dels försökt att beskriva och analysera skjutningarna, dels diskuterat eventuella lösningar som kan minska antalet brottsoffer för den organiserade brottsligheten.

På provet vecka 18 
 • Begrepp som mörkertal, rättsstat, kronvittne, övergrepp i rättssak, med flera.
 • Fakta om brottslighet, som till exempel veta hur många brott som anmäls, hur stor andel av brotten som utgörs av dödligt våld.
 • Läsa statistik som till exempel diagram som visar brott per 100.000 invånare.
 • Teorier om brott och straff, som till exempel teorin om inkapacitering eller att samhällets strukturer skapar brottslighet.
 • Debattinlägg på temat gängskjutningar. Den mer exakta uppgiftsformuleringen får ni på provtillfället.
Slides som använts

Självrättande test på begrepp och fakta

Länk till testet (klicka här)

Ytterligare material (för den som vill gräva lite djupare)
 • Kriminologiska institutionen på SU har lagt upp ett antal miniföreläsningar om brott och straff. Miniföreläsningarna är gjorda av forskare (klicka här). I föreläsningar diskuteras flera saker som är av intresse om du ska bygga upp en argumentation om gängkriminalitet. 
 • Bildningspodden som kommer från Stockholms universitet hade ett par temaavsnitt om brott och straff (klicka här).

 

Brott och straff – historia 2a

Bildkollage med personer, händelser och källor som förekommer i temat.

Från och med vecka 42 lämnar vi temat Folkmord i historien och tar oss an Brott och straff i europeisk och svensk historia. Alla delar av historieämnet kommer att behandlas: historiska analys av fakta, skeenden, historiebruk och historiskt källmaterial. Två delar kommer dock att läggas extra stor vikt på:

"Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv."

"Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer."
Bedömning

Ett skriftligt läxförhör om de källkritiska kriterierna och verktygen, men också svensk och europeisk historia på temat, som till exempel när och varför kropps- och dödsstraff började att ifrågasättas.

En promemoria som ska handla om Brott och straff som bygger på egna mindre källstudier, till exempel en analys av äldre tiders lagar och/eller äldre tiders rättsprotokoll. Arbetet ska vara mellan 3-5 sidor långt (inklusive käll- och referensförteckning).

Diskussion på temat historiska brott och straff i populärkulturen, exempelvis finns idag många poddar och TV-serier som handlar om mord i historien.

Domböcker och andra rättsligt intressanta källor på nätet
 • Svegs tingslags-domboksprotokoll från 1600-talet (klicka här)
 • Nordmarks domböcker 1600-1653 (klicka här)
 • Hammerdals tingslag protokoll 1600-talet (klicka här)
 • Ekenäs stads dombok från 1623-1675 (klicka här)
 • Databas från genealogi.se om avrättade (klicka här)
 • Stockholmskällan har mycket som rör brott och straff (klicka här för ett tema om prostitution i Stockholm och här om homosexualitet och här om tortyr och dödsstraff )
Grovplanering Brott och Straff hösten 2022