Kalla krigets spioner VT24

Under våren läser vi ett tema i kursen historia 2a om spioner och spionorganisationer under kalla kriget. Ni gör  några mindre grupparbeten om viktiga personer under kalla kriget och en paruppgift om spioner och spionorganisationer. Temat examineras genom dels en bedömd diskussion och ett prov.

 

Vi spelar spelet När då då med frågekort om kalla kriget mer allmänt och spioner och spionorganisationer i synnerhet.

Grovplanering

Veckor: 5-12 (vecka 9 – sportlov)

Länk till dokumentärerna Kalla krigets hemliga kod och Överklasspionerna.

Länk till  en väldigt intressant dokumentär om Stasi och fotbollen i DDR som heter FC Stasi (klicka här).

Fredag vecka 12 har ni prov på området. Provet testar (1) mer allmänna kunskaper om kalla kriget: orsaker, händelser och skeenden, det för att ni ska kunna sätta in spionaffärer och organisationer i ett historiskt sammanhang. Ni testas också på (2) era kunskaper om spioner och säkerhets- och underrättelseorganisationer. (3) Ni kommer också att få analysera och värdera källor från kalla krigets dagar.

Instuderingsuppgifter till provet
Instuderingsuppgifter - kalla krigets spioner (530.8 KiB, 50 downloads)
Öppna tester (årtal, begrepp och andra fakta)

Länk till quiz om kalla krigets spioner (klicka här)

Öppet Exam.net test (Kod: qGpVCi)

Fritextfrågor på provet
 • Diskutera spionernas a) motiv under kalla kriget med hjälp av begreppen förändring och kontinuitet, och b) om de hade någon betydelse för kalla krigets utgång.
 • Resonera om  likheter och skillnader mellan öst- och västblockets underrättelse- och säkerhetstjänster under kalla kriget.
Litteratur

Till provet ingår kapitlet Spioner och agenter under kalla kriget (s. 186-207) och delkapitlen Det kalla kriget (s. 181-184) och Källor och källkritik (s. 52-61) i Alla tiders historia 2-3.

DN-artikeln: Det betyder orden – DN reder ut 13 termer om spioneri (2022-11-26).

Paruppgift om kalla krigets spioner och spionverksamheter

Dokument som kortfattat beskriver momentet
Kalla krigets spioner och spionorganisationer (1.1 MiB, 33 downloads)
Videogenomgångar om kalla kriget

Avslutande prov på kursen historia 1b

På provet vecka 22 kommer flera uppgifter bygga på kunskaper från hela kursen och från alla tidsperioder vi studerat. Fokus på provet kommer emellertid att vara: mellankrigstiden, andra världskriget, förintelsen och kalla kriget. 

 • Mellankrigstiden: Utvecklingen i framför allt Tyskland men även utvecklingen i Sverige, USA, Japan, Sovjet och Italien tas i beaktande. Viktiga begrepp: inflation, ekonomisk depression, det glada 20-talet, nazism, fascism, demokrati, revanschism, dolkstötslegenden.
 • Andra världskriget: Krigets orsaker och konsekvenser är i fokus liksom kriget i Europa. Varför krig? Varför vann de allierade? Viktiga begrepp: Axelmakterna, de allierade, världskrig.
 • Förintelsen: Vad var förintelsen? Varför? Hur utfördes förintelsen? Vilken roll spelade Sverige och svenskar i förintelsen? Viktiga begrepp: intentionalister, funktionalister, koncentrationsläger, förintelseläger, SS, einsatzgruppen, getto, offer, förövare och åskådare.
 • Kalla kriget: Vad var det kalla kriget? Vilka orsaker låg bakom konflikten? Varför upphörde konflikten? Viktiga begrepp: kommunism, kapitalism, demokrati, terrorbalans, krig via ombud, järnridån, NATO, Warszawapakten, neutralitet.
Genomgångar (alla publiceras inte här men de finns i Google Classroom)
Mellankrigstiden

I boken kan du läsa om mellankrigstiden på s. 299-320, 337-343.

Presentation av mellankrigstiden: USA, Japan m.fl. (Klicka här).

Presentation om Tyskland under mellankrigstiden: nazism, fascism mm (klicka här)

Presentation och uppgifter om Dolkstötslegenden (klicka här).

Viktiga begrepp och frågor: fascism, nazism, dolkstötslegenden, antisemitism. Frågor/problem: Förklara hur nazismen växte fram i Tyskland. Hur påverkade frederna efter första världskriget Europa och Tyskland?

Andra världskriget

I boken kan du läsa om andra världskriget på s. 321-336, 344-350.

Presentation om andra världskriget (klicka här).

Viktiga frågor: Varför blev det krig i Europa 1939? Vilka händelser ledde fram till kriget? Vilka var krigets vändpunkter? Varför segrade de allierade?

Förintelsen

I boken kan du läsa om Förintelsen på s. 331-336.

En presentation om bakgrunden och begrepp som behövs för att beskriva Förintelsen (klicka här).

En presentation om Förintelsens faser (klicka här).

En presentation om Sverige och Förintelsen (klicka här).

Kalla kriget

boken kan du läsa om andra kalla kriget på s. 363-383.

En presentation om begrepp som beskriver kalla kriget (klicka här)

En presentation om kalla kriget (klicka här)

Självrättande test

Övergripande test på Exam.net: Znq1B9 (kod till ett test med repetitionsuppgifter från hela historia 1b).

Självrättande test om FörintelsenExam.net: 9ZvFqa

Kalla krigets spioner och spionorganisationer

Under våren läser vi ett mindre tema i kursen historia 2a. Ni gör ett mindre grupparbete som sträcker sig över fyra lektioner och som avslutas med att ni och era grupper redovisar tidslinjer, slutsatser och att vi spelar spelet När då då med frågekort om kalla kriget mer allmänt men om spioner och spionorganisationer i synnerhet.

Grovplanering

Länk till dokumentären – Spionen som räddade världen.

Länk till serie om kalla kriget på Svtplay (klicka här)

Länk till quiz om kalla krigets spioner (klicka här)

Fredag vecka 5 har ni prov på området. Provet testar (1) mer allmänna kunskaper om kalla kriget: orsaker, händelser och skeenden, det för att ni ska kunna sätta in spionaffärer och organisationer i ett historiskt sammanhang. Ni testas också på (2) era kunskaper om spioner och säkerhets- och underrättelseorganisationer. De större frågorna handlar om att se spionverksamheternas betydelse under kalla kriget och om spioner och organisationer som KGB och CIA säger något centralt om tiden. På provet kommer ni också få resonera om (3) hur kalla krigets spioner framställs i moderna serier, filmer och böcker idag (2000-talet). Viktiga begrepp är ideologi, idealism, materialism, förändring och kontinuitet.

Litteratur

Till provet ingår kapitlet Spioner och agenter under kalla kriget (s. 186-207) och delkapitlet Historiebruk – hur historien används och några sidor av Historikerns arbete (s. 44-48) i Alla tiders historia 2-3.

DN-artikeln: Det betyder orden – DN reder ut 13 termer om spioneri (2022-11-26).

Gruppuppgift om kalla krigets spioner och spionverksamheter

Gruppuppgift om kalla krigets spioner (203.9 KiB, 1995 downloads)
Dokument som kortfattat beskriver momentet
Beskrivning av moment: kalla krigets spioner (184.9 KiB, 1756 downloads)
Videogenomgångar om kalla kriget

Genomgångar om kalla kriget

Genomgångar om kalla kriget

OBS! Görs fler videor, genomgångar lägger jag in dem här allt efter. Först videor därefter google slides. (Om du vill testa dina kunskaper – klicka här!)

 1. Begreppen som beskriver kalla kriget …
2. Kalla krigets orsaker och inledning

3. Kalla krigets slut och tiden fram till 2010-talet

4. Ideologi – kommunism

5. kalla kriget och avkoloniseringen
6. Sverige och kalla kriget

Efterkrigstiden 1945-2005

Efterkrigstiden 1945-2001

Vi inleder vårterminen med att läsa historia veckorna 2 t.o.m. 8. Tidsperioden som är i fokus är 1945-2005, från kalla krigets början till elfte september 2001 när World Trade centers tvillingtorn och Pentagon utsattes för terrorattacker som skakade världen.  Att vår tidsperiod slutar just 2005 är enbart av estetiska skäl – om vi hinner kan vi absolut diskutera Islamiska statens härjningar, eventuella gasledningar i Östersjön mm.

Grovplanering
vecka sidor i boken lektionsinnehåll
51 Tema folkmord
2 s. 321-324 Tema folkmord (blir kanske inga lektioner)
3 Tema folkmord Föreläsning och frågestund i aulan med förintelseöverlevarna Dina och Jovan Rajs. I veckan tittar vi också på filmen Sauls son.
4 Tema folkmord: Förintelsen, Rwanda, Srebrenica
5 s. 258-275 Fokus: olika aspekter av kalla kriget - militära konflikter, vetenskaplig prestige
6 s. 276-281, 300-305 Fokus: Olika aspekter av kalla kriget - Koreakriget, rymdkapplöpning, avkolonisering osv.
7 Varför kollapsade östblocket? Följder i vår tid av kalla kriget (t.ex. 11-septemberattackerna). Sverige under perioden.
8 s. 321-347 Fokus: Utvecklingen efter Sovjets fall. Al-Qaida, Afghanistan, Irak, Kina. Prov: historisk referensram
9 Sportlov
10 Källkritik + historiebruk (fokus på efterkrigstiden och tiden efter 2001)
11 Källkritik + historiebruk
12 Test: Historieanvändning och källkritik
Prov- och testdatum

vecka 7 2017-02-17 prov: historisk referensram + begrepp

vecka 8 2017-02-24 test: källkritik + historieanvändning

Kunskapskrav och grovplanerin
Kunskapskrav historia (362.6 KiB, 2106 downloads)
Viktiga begrepp

Kalla kriget, folkmord, brott mot mänskligheten, FN, säkerhetsrådet, NATO, Warszawapakten, järnridån, ideologi, kommunism, liberalism, välfärdssamhälle, folkhemmet, dominoteorin, kapprustning, terrorbalans, kolonialism, EU, berlinmuren, heta linjen, apartheid, perestrojka, glasnost, medborgarrättsrörelsen, islamism, jihadism.

Viktiga personer (fr.a. manliga politiker)

Per-Albin Hansson, John F. Kennedy, Olof Palme, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Michail Gorbatjov, Josef Stalin, Rosa Parks, Ho Chi Minh, Nelson Mandela, Nikita Chrusjtjov, Fidel Castro, Indira Gandhi, Winston Churchill, Mahatma Gandhi, Mao Zedong, Usama bin ladin,

Viktig geografi att ha koll på …

Öst- och Västtyskland, Berlin, Kuba, Sydostasien, Nordvietnam, Sydvietnam, Hanoi, Saigon, Nord- och Sydkorea, järnridåns sträckning, New York, Afghanistan, Irak, Syrien, Mellanöstern.

Nyckelfrågor och historiska problem (som ska lösas)
 1. Orsaker till och konsekvenser av kalla kriget.
 2. Orsaker till och konsekvenser av välfärdssamhällets framväxt.
 3. Hur och varför avkoloniserades Afrika och Asien under andra hälften av 1900-talet?
 4. Varför blev det aldrig ett direkt krig mellan USA och Sovjet?
 5. Varför upphörde kalla kriget? Och vad hände sedan?
 6. Orsaker till och konsekvenser av 9/11 (alltså terrordåden 11 september 2001).
 7. Hur var det att leva i öst respektive väst?
Test på dina kunskaper