Geografi i årskurs 8 HT 2018

Vi inleder åttans geografiundervisning med att läsa om globalisering. Innehållet i geografimomentet styrs i första hand av  två punkter i det centrala innehållet (länk till skolverket) i kursplanen:

”Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.”

”Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.”

Grovplanering
veckalektionsinnehåll
42Intro av nytt arbetsområde. En uppgift/läxa är ”Fotografera globaliseringen”
43Arbete med globalisering – en uppgift heter ”Testa modellen”
44HÖSTLOV
45Arbete med globalisering och hållbar utveckling Läxförhör: globalisering
46PRAO
47Människans försörjning: Sverige och världen, intressekonflikter om naturresurser
48Intressekonflikter om naturresurser Läxförhör: analysera intressekonflikt!
49GIS, Läxförhör: namngeografi (Afrika: länder, öknar, vatten mm) … smygstartar historiekursen!
50Vi börjar jobba med åttans historia (kolonialism, imperialism och världskrig)
LPP åk 8 Geografi Tema Globalisering Och Intressekonflikter Ver 2 (811.2 KiB, 1190 downloads)
Läxa 1 geografi åk 8 (184.7 KiB, 825 downloads)
Läxförhör
  1. vecka 45 – tema globalisering (s. 102-108)
  2. vecka 48 – tema intressekonflikter (s. 128-145: du ska leta rätt på en intressekonflikt)
  3. vecka 49 – tema namngeografi (Afrika; länder, vatten, berg …)
Bedömning
  • Läxförhör
  • Lektionsuppgifter
  • Diskussioner
Exempel på olika uppgifter vi jobbar med i klassrummet
Fotografera Globaliseringen (85.9 KiB, 858 downloads)
Testa Modellen (förenklad Bild Av Världshandeln) (186.3 KiB, 947 downloads)