Avkolonisering och spåren av kolonialism

I detta tema ska vi fördjupa oss särskilt i hur de europeiska stormakternas kolonier gjorde sig fria under efterkrigstiden: från Indiens självständighet 1947 fram till att apartheidsystemet i Sydafrika avskaffades 1994. Andra delen i temat är USA:s moderna historia från rekonstruktionen efter inbördeskriget till de så kallade Jim Crowe-lagar och medborgarrättsrörelsen, BLM och vilken roll ras spelar i amerikansk politik.

Exempel på viktiga frågor …

  • Vilka var orsakerna till de forna koloniernas frigörelse under efterkrigstiden?
  • Hur påverkar slaveriets historia dagens USA?
  • Hur används slaveriets historia i amerikansk (och svensk) politik idag?
Material
  • Textkompendium: du förväntas ha läst och bearbetat kompendiet till provet vecka 18.
  • Novellen Hängningen (1931) av författaren George Orwell.
  • Filmer på Urplay.se: serien om fransk kolonialism (se här) och programmet Imperialism i serien Historia förklarad (se här). Vidare finns en film som heter Effekterna av Jim Crow-lagarna (se här).
Om provet vecka 18
  • På provet fokuseras det på avkoloniseringens förlopp, orsaker och konsekvenser. En fråga kommer handla om att jämföra avkoloniseringen mellan länder som Indien och Algeriet.
  • Viktiga personer som till exempel Gandhi, Jinnah; Sukarno, Mandela och Sarojini Naidu.
  • Viktiga rörelser och organisationer som till exempel ANC, Quit India, INC, FLN med flera.
Grovplanering