Tema: avkolonisering och slaveri

Tema: Avkolonisering och slaveri

Detta tema delas upp i två rubriker 1) Avkolonisering av Amerika, Asien och Afrika (1776-1980) och 2) Slaveri, befrielse och motreaktioner (1500-2000). Vi kommer att studera avkolonisering och slaveri ur historieämnets alla delar; vi ska till exempel studera förändringsprocesser, analysera källor och hur historien används och använts.  I kursen historia 2a ska särskilt ”[f]örmåga[n] att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv” lyftas i undervisningen.

De två delrubrikerna hör ihop av ett par skäl, dels för att kolonialism och slaveri hör ihop genom att ekonomisk exploatering och vinning är en viktig och central drivkraft bakom kolonialism. För att ekonomiskt exploatera exempelvis kolonierna i Västindien användes ofri arbetskraft – slavar. Dels hänger avkolonisering och slaveri ihop genom att människor som arbetat mot slaveri och rasism hämtade inspiration från rörelser som kämpade för avkolonisering. Martin Luther King och medborgarrörelsen i USA inspirerades av Mahatma Gandhi och Quit India Movement.

Övergripande frågor till momentet

Nyckelbegrepp: förändringsprocesser, förklaringar (idealism, historiematerialism).

 • Vilka var de viktigaste orsakerna till kolonialism/imperialism?
 • Vilka är de viktigaste orsakerna till avkoloniseringen (främst under efterkrigstiden)? Denna fråga är viktigare än den förra.
 • Vilka var drivkrafterna till den transatlantiska slavhandeln?
 • Varför avskaffades den transatlantiska slavhandeln under 1800-talet?
 • Vilken roll spelade Sverige i den transatlantiska slavhandeln?
 • Hur såg slaveriet i USA ut under tiden före inbördeskriget?
 • Varför avskaffades slaveriet i USA?
 • Vilka var (är) konsekvenserna av slaveriet i USA efter inbördeskriget?

P.S. Alla frågor på provet hänger ihop med ovanstående frågor.

Instuderingsuppgifter till provet om avkolonisering och slaveri
Instuderingsuppgifter - prov avkolonisering och slaveri (132.3 KiB, 86 downloads)
Öppet test (quizz)

Exam.net kod: Mu9B1u

Du får svaret direkt och kan göra testet hur många gånger som helst.

Del 1: Avkolonisering från 1776-1980

Några viktiga begrepp: kolonialism, imperialism, bosättarkolonialism, handelsstationer, råvaror, handelskapitalism, nationalism, socialism, efterkrigstiden, kommunism.

Del 2: Slaveri, befrielse och motreaktioner 1500-2000

Några viktiga begrepp: Den transatlantiska slavhandeln, abolitionism, kväkare, grundlagsfäderna, plantage, den underjordiska järnvägen, King Cotton, juneteenth, medborgarrättsrörelsen.

Material inför provet

Provet kommer bestå av såväl flervalsfrågor och fritextfrågor. Alla delar av historieämnet kommer att finnas med: förklaringar till historisk förändring och kontinuitet, hur historia används, analys av källmaterial från tiden.

 • Kompendium 1
 • Texter om imperialism (idealistiska och materialistiska förklaringar)
 • Anteckningar
 • Slides och videor
Slides och videor
Avkolonisering

Slaveri och medborgarrättsrörelse i USA
Videor om slaveri

Avkolonisering och spåren av kolonialism

I detta tema ska vi fördjupa oss särskilt i hur de europeiska stormakternas kolonier gjorde sig fria under efterkrigstiden: från Indiens självständighet 1947 fram till att apartheidsystemet i Sydafrika avskaffades 1994. Andra delen i temat är USA:s moderna historia från rekonstruktionen efter inbördeskriget till de så kallade Jim Crowe-lagar och medborgarrättsrörelsen, BLM och vilken roll ras spelar i amerikansk politik.

Exempel på viktiga frågor …

 • Vilka var orsakerna till de forna koloniernas frigörelse under efterkrigstiden?
 • Hur påverkar slaveriets historia dagens USA?
 • Hur används slaveriets historia i amerikansk (och svensk) politik idag?
Material
 • Textkompendium: du förväntas ha läst och bearbetat kompendiet till provet vecka 18.
 • Novellen Hängningen (1931) av författaren George Orwell.
 • Filmer på Urplay.se: serien om fransk kolonialism (se här) och programmet Imperialism i serien Historia förklarad (se här). Vidare finns en film som heter Effekterna av Jim Crow-lagarna (se här).
Om provet vecka 18
 • På provet fokuseras det på avkoloniseringens förlopp, orsaker och konsekvenser. En fråga kommer handla om att jämföra avkoloniseringen mellan länder som Indien och Algeriet.
 • Viktiga personer som till exempel Gandhi, Jinnah; Sukarno, Mandela och Sarojini Naidu.
 • Viktiga rörelser och organisationer som till exempel ANC, Quit India, INC, FLN med flera.
Grovplanering

Genomgångar om kalla kriget

Genomgångar om kalla kriget

OBS! Görs fler videor, genomgångar lägger jag in dem här allt efter. Först videor därefter google slides. (Om du vill testa dina kunskaper – klicka här!)

 1. Begreppen som beskriver kalla kriget …
2. Kalla krigets orsaker och inledning

3. Kalla krigets slut och tiden fram till 2010-talet

4. Ideologi – kommunism

5. kalla kriget och avkoloniseringen
6. Sverige och kalla kriget