framväxten av det moderna samhället

Höstens första arbetsområde i årskurs 8 handlar i första hand om europeisk och nordamerikansk 1700- och 1800-talshistoria. Mycket av det samhälle vi har idag formades och skapades under den här perioden, varför den övergripande rubriken är Framväxten av det moderna samhället.

Delrubriker i arbetsmomentet Framväxten av det moderna samhället
  • Den amerikanska revolutionen
  • Den franska revolutionen
  • Den industriella revolutionen
  • Politiska ideologier
Prov & läxor (OBS! nya datum!)
  1. Torsdag 17/9 prov på amerikanska revolutionen, franska revolutionen
  2. Torsdag 8/10 prov på den industriella revolutionen och de politiska ideologierna
Lokal pedagogisk planering med bedömning
Lpp De Amerikanska Och Franska Revolutionerna Ver 3 (603.1 KiB, 2860 downloads)

Övningar
The Patriot Historieanvändning (618.2 KiB, 3694 downloads)
Övning Välutvecklat Resonemang (311.9 KiB, 2007 downloads)
Genomgångar

Fredagens (11/9) genomgång av revolutionsåret 1789

 

En sammanfattande genomgång av den franska revolutionen av historieläraren Mattias Axelsson. Kolla!

En genomgång av begreppen förändring, kontinuitet och revolution.

En genomgång av amerikanska revolutionens bakgrund, orsaker och följder.

Övningar