inför nationellt prov i historia

Här finns länkar och en del arbetsmaterial som kan användas för att repetera den historia ni jobbat med under er högstadietid.

Detta inlägg kommer att uppdateras  eftersom årets nior på Sammis fått ämnet historia som nationellt ämnesprov.

Övningshäftet version 2 våren 2015 i pdf-format

Förmågorna Inför Np Historia Vt 2015 (2.5 MiB, 10265 downloads)


I häftet har jag länkat till en övning i historiebruk (Kim Larsen och Förintelsen). Här kan ni hitta bl.a. den övningen.

Och här finns fler övningar med bedömningsanvisningar och ytterligare några övningar här.

Ett gammalt NP i historia hitta du här!

Video-genomgångar av kursplanens centrala innehåll

 • Antiken (sammanfattande video här)
 • 1700-talets politiska revolutioner (Upplysningen här, Amerikanska revolutionen här, franska revolutionen här)
 • Industriella revolutionen (Se här, här och här)
 • Imperialism och kolonialism (länk till en video)
 • Politiska ideologier; liberalism, konservatism och socialism här.
 • Första världskriget (orsaker här, fördjupning om följder här)
 • mellankrigstiden (depression, nazism här och här, ryska revolutionen här, USA här).
 • Andra världskriget och Förintelsen (andra världskrigets orsaker här,om Förintelsen här).
 • Efterkrigstiden (kalla krigets orsaker här, slutet och följder av kalla kriget här.)
 • Världshistorien sammanfattad här.

Videor om historieämnets syfte och förmågor

 • Källkritik här.
 • Historieanvändning (historiebruk) här.
 • Begreppsanvändning: förändring och kontinuitet här.

Länkar till gamla nationella prov

http://mah.se/historia9

Övningshäftet via slideshare (ver 2)

Revolutionernas tidevarv (1700-1900)

Sammanfattning av viktiga händelser och skeenden (med fokus på konsekvenser)