Träna inför prov i historia om revolutioner VT24

Vecka 7 och 8 (lite olika beroende på klass) har vi ett prov på den historia vi hittills läst. Mest handlar det om att ni ska visa era kunskaper om de stora politiska, ekonomiska och sociala förändringarna i Europa och Amerika under 1700- och 1800-talen.

Beskrivning och sidhänvisningar
Plugguide till prov i februari 2024 (147.8 KiB, 177 downloads)
Längre fritextfrågor (ni får två)
  1. En skrivfråga kommer utgå från att se och analysera ett skeende från olika perspektiv. Exempelvis: Diskutera den Amerikanska/industriella/franska revolutionen ur olika perspektiv.
  2. Den andra skrivfrågan utgår att ni ska analysera historiebruk. Historiebruket kommer handla om någon av ovan nämnda revolutioner.
Öppna test (Exam.net)

Exam.net: JBXFn5 (frågor om historiska fakta, skeenden, orsaker mm).

Exam.net: fyfxcu (uppgifter om källkritik och historiebruk ni fått tidigare).

Presentationer

Källkritik

Historiebruk & historiesyn (tänk särskilt på den modell vi använder när vi analyserar olika bruk av historien

Amerikanska revolutionen

Franska revolutionen och Napoleon

Industriella revolutionen ur olika perspektiv

Ideologier