Kristendomens utveckling

Under vårterminen har vi årskurs 8 läst om kristendomens utveckling och förändring. Vi har tittat på tre perioder; (1) de tidiga kristna, (2) splittringen mellan den katolska och ortodoxa kyrkan och på (3) reformationen och protestantismen. Period ett och tre var viktigast för oss.

Kravnivåer

Konflikter

För att bättre förstå kristendomen förändring har vi fokuserat på de frågor som många kristna var oense om.

De tidiga kristna (åren 30-400)

De tidiga kristna bråkade om mycket. Här är några för dem viktiga frågor: I. Vem ska få bli kristen? Ska bara judar få bli kristna eller är religionen öppen för alla? II. Vem är egentligen Jesus? Guds son? Gud?