muslimsk hårdrock

Musik är inte helt oproblematiskt för fromma troende muslimer. Många muslimska teologer menar att åtminstone modern populärmusik är haram, det vill säga otillåtet enligt deras tolkning av sharia. I såväl Afghanistan som Pakistan har talibangrupper attackerat musiker, men även i en del lugna och stabila länder som Malaysia har musiker (företrädesvis punkare och hårdrockare samt ”lättklädda” popsångerskor) utsatts för trakasserier, i det senare fallet av staten.

Vilken musik som är tillåten respektive otillåten varierar mellan rättslärda muslimska teologer. En mer konservativ och moderat rättslärd som Yusuf al-Qaradawi menar att det är sammanhanget och intentionen som avgör huruvida musik är halal eller haram. En uppfattning som i hög grad påminner om konservativa reaktioner på rockmusik i Europa och USA under 1950- och 1960-talen. Hur olika rättslärda muslimer ser på musik kan du bl.a. läsa i religionshistorikern Jonas Otterbecks utkast Battling over the public sphere: Islamic reactions to the music of today. Emellanåt stöter man på fördomen bland en del muslimer att många västerlänningar lever ett syndigt liv med droger, fritt sex och ogudaktig musik, medan den motsvarande fördomen i väst är att muslimer förnekar allt som är skoj och livsbejakande. Den amerikanske historikern Mark LeVine har gjort ett stort arbete för att försöka bryta in en kil i den senare fördomen; den att modern musik inte förekommer i muslimska länder. I hans Heavy Metal Islam – Rock, Resistance, and the Struggle for the Soul of Islam från 2008 beskriver han olika bands tillvaro i muslimska länder som Egypten, Marocko och Iran. Det han pekar på är det faktiskt finns heavy metal-band, hip hop-grupper med mera. Inte att de utgör normen. Men varför ska man titta på normen när man beskriver ett samhälle? Det är inte heller så att alla de musiker han träffar och intervjuar tar avstånd från själva religionen, även om deras syn på vad islam kan vara avviker från dem som har den politiska makten i t.ex. dagens Iran och Saudiarabien. LeVine hävdar alltså inte att det är oproblematiskt att spela heavy metal i Saudiarabien eller rappa på Gazaremsan – men det förekommer! Även om boken är på engelska kan den vara en lämplig utgångspunkt för ett fördjupningsarbete i årskurs två eller tre på gymnasiet?

Intressanta och relevanta länkar:

http://www.freemuse.org/sw14612.asp

Freemuse är en organisation som arbetar mot musikcensur och för rätten att uttrycka sig i musikaliska former. Länken ovan är en intervju med Mark LeVine.

http://www.dn.se/nyheter/varlden/musikstopp-i-somalisk-radio-1.1076952

DN-artikel om stopp för musik i somalisk radio.

http://www.myspace.com/hobahobaspirit

På Myspace kan man hitta flera av de band som Mark LeVine skriver om i Heavy Metal Islam. Hoba Hoba Spirit är ett av dem.