Geografi åk 7 HT 2019

Vi inleder årskurs 7 med att läsa geografi. Lektionerna kommer till stor del handla om klimat, klimatförändringar och kartor. Att förstå olika samband som t.ex. mellan klimat och faktorer som närhet till hav och närhet till ekvatorn. Stor vikt läggs också vid att eleverna lär sig använda olika geografiska verktyg som olika typer av kartor, klimatdiagram och begrepp.

Pedagogisk planering – översikt
Pedagogisk planering åk 7 HT 2019 ver 2 (815.0 KiB, 105 downloads)
Diagnos vecka 37
Diagnos geografi åk 7 ver 2 (567.9 KiB, 97 downloads)
Förklarande videoklipp

Religion åk 8 – hinduism, buddhism och nyandlighet VT 2019

Vårens religion i åk 8 handlar om indiska och i huvudsak asiatiska religioner med hinduismen och buddhismen i fokus. Därefter ska vi diskutera och arbeta med nyandliga rörelser, som t.ex. Hare Krishna och Scientologikyrkan,  i Sverige och världen.

Prov vecka 18 och presentation vecka 20
hinduism_buddhism_studieguide (352.7 KiB, 539 downloads)
Grovplanering
Kravnivåer – religion
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 675 downloads)
Självrättande test

Genomgångar

 

Film om förintelsen

Som SO-lärare är ofta tiden mycket värdefull, det är mycket stoff som ska bearbetas i undervisningen, inte minst i ämnet historia. Att titta på en spelfilm som engagerar eleverna empatiskt och ökar deras kunskaper hinns sällan med. Häromdagen blev det dock tillfälle att titta på film om förintelsen.

Eleverna hade under ena hälften av dagen muntliga nationella prov i matematik och svenska. Den andra hälften fick vi SO-lärare använda efter eget tycke och smak. Jag valde att visa den ungerska filmen Sauls son från 2015 av László Nemes. Filmen är tung på flera sätt, dels är förstås själva ämnet tungt, men även själva skildringen av filmens huvudperson, Saul Ausländer, är inte helt konventionell. Kameran följer tätt bakom Saul genom hela filmen och har bara skärpa på Sauls absoluta närhet. Saul Ausländer är del av ett sonderkommando 1944 i Auschwitz-Birkenau. Hans och gruppens uppgifter inbegriper bl.a. att tömma gaskamrarna på lik. Utifrån de kunskaper jag inhämtat bygger filmen i hög utsträckning på vad vi idag vet om sonderkommando och Auschwitz, vilket var ett starkt skäl till att visa filmen. Filmen engagerade eleverna!

Saul Ausländer
Bild från filmen Sauls Son och visar huvudpersonen Saul Ausländer (Géza Röhrig).

Här är frågorna som vi efter filmen diskuterade tillsammans i helklass.

Uppgifter till filmen Sauls son (317.8 KiB, 215 downloads)

Frågor som du ska tänka på under filmen

  1. Varför tror du att sonderkommando kallas för Geheimnisträger (bärare av hemligheter)?
  2. Hur ser man till att de blivande offren för gasning inte gör motstånd?
  3. Varför tror du att pojken man hittar i gaskammaren blir så viktig för Saul?
  4. I filmen visas en konflikt mellan några fångar i sonderkommando; Abraham vill göra uppror och väpnat motstånd medan oberkapo Biedermann vill fotografera och dokumentera grymheterna och se till att omvärlden får kunskap. Vilken typ av motstånd var mest effektiv? 
  5. Är Saul Ausländer ett offer, åskådare, hjälte/hjälpare eller förövare?
  6. I filmen har man vid några tillfällen utgått från kända autentiska fotografier från Auschwitz. Känner du igen något fotografi?
  7. Bidrog filmen till att du fick kunskap och förstod något om Auschwitz och förintelsen bättre?

Om John Hattie och synligt lärande på nätet

Hur kan undervisningen utvecklas? Hur får man eleverna att nå längre kunskapsmässig? Det är viktiga frågor som lärare ständigt brottas med. Ett av de namn som ständigt dyker upp i sammanhanget är skolforskaren John Hattie. Här har jag samlat material som belyser hans tankar och idéer om skolan.

visiblelearning.org – påverkansfaktorer på studentprestationer

Hatties mest spridda bok, Visible learning, finns översatt till svenska ”Synligt lärande för lärare”. Webbsidan, visiblelearning.org, har förstås tagit sitt namn från Hatties bok. I boken lyfts särskilt hur olika faktorer, som t.ex. återkoppling, påverkar inlärning. Här är ett diagram som visar hur stor effekt, enligt Hatties metaundersökning, olika faktorer har på inlärning, och här förklaras kortfattat vad de olika faktorerna innebär.

The Power of feedback av Hattie och Timperley (2007)

Här är en text som det ofta refereras till när det gäller återkoppling (klicka här för pdf). Här är en något mer kortfattad version av slutsatserna från The Power of Feedback. Artikeln heter Feedback in Schools och är skriven av John Hattie.

Videor med John Hattie som förklarar effekten av olika faktorer

planering åk 7 läsåret 2015 2016

Höstterminen 2015 åk 7

Här kommer du hitta nästan allt som handlar om SO-undervisningen i klasserna 7h och 7i på Kvarnbergsskolan i Huddinge.

Planering för hela läsåret 2015-16

Grovplaneringen för hela läsåret. Somligt kommer nog att ändras, men det ger en grov bild av vad vi ska studera i årskurs 7. Vi kommer börja att läsa geografi.

Aktuellt arbetsområde

Vi har fortsatt att arbeta med historia efter Brott och straff, och nu arbetar vi med antikens Grekland och Rom.

Föregående arbetsområde I: Brott och straff

Nu (v. 12, 14 &15) jobbar vi med arbetsområdet Brott och straff. Vill du veta mer – klicka här!

Föregående arbetsområde II: tema kartor

Nu (veckorna 7-8) arbetar vi med att förstå olika typer av kartor, såväl tematiska som referenskartor. I detta ingår t.ex. att alla ska kunna tillverka egna tematiska kartor, och kunna använda gradnätet för att ange exakta positioner.

Vill du veta mer kan du klicka här!

Läxor & prov

Läxa till tisdag 24/5 

Läxa Roms styre vt 2016 (302.3 KiB, 597 downloads)

Läxa till onsdag 6/4 (7i och 7h)

Värsta brottet - en hemuppgift (257.8 KiB, 817 downloads)

Geografiläxa till torsdag 17/3 (7i) och fredag 18/3 (7h):

  • Klimatfaktorer (sådant som påverkar klimatet, t.ex. närhet till ekvatorn).
  • Klimatzonernas klimat och natur.
  • Begrepp (t.ex. tajga, savann, regnskog, permafrost, polarnatt)

Geografiläxa till torsdag 25/2 (7i) och fredag 26/2 (7h)

test och hemuppgift geografi (307.1 KiB, 1185 downloads)
hemuppgift tillverka kartor (330.0 KiB, 790 downloads)

Prov torsdag 11/2 (7i) och fredag 12/2 (7h)

Betygskrav Judendom Uppdaterad VT 2016 åk 7 (556.7 KiB, 1125 downloads)

Läxa till tisdag 19/1 2016

Läxa judendom lära och urkunder (523.1 KiB, 642 downloads)

Läxa till onsdag 9/12 (7H) och torsdag 10/12 (7i). Du har även material till läxan här:

Läxa i samhällskunskap mänskliga rättigheter (433.0 KiB, 843 downloads)
Vem är Kailash Satyarthi (311.0 KiB, 781 downloads)
Malala och de mänskliga rättigheterna (394.6 KiB, 2227 downloads)

Läxa till onsdag 2/12 (7H) och torsdag 3/12 (7i): förbereda sig inför diskussion genom att läsa artikeln ”Malala: Min uppgift är att hjälpa andra barn” samt göra uppgifterna 1-7.

Malala och de mänskliga rättigheterna (394.6 KiB, 2227 downloads)

Läxa till fredag 13/11: Hinduism – tro och praktik

läxa hinduism tro och praktik åk 7 (353.8 KiB, 802 downloads)

Läxa till fredag 23/10: Gandhi och Indiens frigörelse

Läxa om Gandhi och Indiens frigörelse (487.8 KiB, 791 downloads)
Övningar som vi jobbat med i klassrummet
Badierna - en övning (287.4 KiB, 751 downloads)
Thaipusam hinduism i Malysia ver 2 (652.4 KiB, 804 downloads)
Olika hinduiska riter (472.6 KiB, 648 downloads)
Rama och Sita övning (561.3 KiB, 1364 downloads)

Genomgångar

Här kan ni se (och ibland lyssna på) de genomgångar vi haft i klassrummet.

Viktiga begrepp inom hinduismen

Gandhi och Indiens frigörelse

Amritsarmassakern 1919 och tendensbegreppet

Källkritik

En genomgång av klimatfaktorerna

En liten kort film som förenklat visar jorden fyra klimatzoner
En genomgång av hur nederbörd skapas
Övningar
Kan Du Allt Om Indien Korsord (19.9 KiB, 518 downloads)
Klimatfaktorer Indien En övning (494.2 KiB, 618 downloads)
Kontakt

Om du vill kontakta mig angående innehållet på sidan … klicka här!

 

7H religionspresentationer

Under veckorna 49 och 50 har många i klassen jobbat med att tillverka presentationer (powerpoint) på temat indiska religioner. Här kommer alla färdiga presentationer läggas upp till allmän beundran.

7G religionspresentationer

Under veckorna 49 och 50 har klass 7G på Kvarnbergsskolan arbetat med att tillverka snygga och informativa presentationer om indiska religioner. Nedan presenteras de som är klara!

 

Kolonialism och rasism

I årskurs nio har vi inlett terminen med historia och närmare bestämt kolonialismens och rasismens historia. Höstens historieundervisning får väl sägas vara ganska dyster med folkmord och förtryck. Men eleverna jobbar på och verkar tycka att det är en angelägen historia. Det gläder ett lärarhjärta. 

2014-09-03 13.50.11
Elever i 9H arbetar med kolonialism och rasism

Eleverna på bilden (klass 9H) arbetar med hur Indonesien befriade sig från det holländska kolonialstyret. I bilden nedan ser du några glada elever i klass 9A jobba med Indiens koloniala historia. Du kan se uppgiften nedan.

2014-09-05 14.10.53

Slutet På Kolonialismen En Gruppuppgift (420.3 KiB, 630 downloads)