Svensk arbetsmarknad VT23

Onsdag vecka 12 kommer det vara ett test på hur den svenska arbetsmarknaden fungerar: parter, regler, löner mm. Jag har främst utgått från det centrala innehållet:

    • ”Arbetsmarknad, arbetsrätt och arbetsmiljö. Arbetsmarknadens parter, deras olika roller och betydelse för samhällsutvecklingen. Digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden.”
Beskrivning av vad du ska kunna på testet vecka 12

På testet ska du visa dels visa kunskaper och förståelse för den historiska utvecklingen på den svenska arbetsmarknaden, som till exempel strukturomvandlingar till följd av industrialisering, globalisering och digitalisering, men också till följd av hur aktörerna på arbetsmarknaden agerat, som till exempel fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Ett exempel på viktig historisk händelse är det så kallade Saltsjöbadsavtalet från 1938.

Du kommer behöva visa kunskaper om begrepp som jämlikhet, jämställdhet, maktresurs, värdediskriminering, märket, centralorganisation, fackförbund, arbetsgivarorganisation, avsked, varsel, strejk, vild strejk, lock-out, fredsplikt, övertidsblockad, a-kassa, AD, gigekonomi, den svenska modellen, kollektivavtal med flera.

Du ska visa kunskaper och förståelse om vilka arbetsmarknadens parter, lagar som MBL och LAS och hur lönestrukturen ser ut: yrken med höga och låga snittlöner, medianlön.

Fritextfrågorna kommer att handla om samhällsfrågor som är kopplade till arbetsmarknaden: (1) Ska lågelönejobb lösa arbetslöshet och integration? Frågan kopplas också till begrepp som jämlikhet och jämställdhet. (2) Är den svenska modellen lösningen för en fungerande arbetsmarknad i framtiden?

Material

Samhällsbokens kapitel Arbete och arbetsmarknad s. 306-323. Övrigt material finns i Classroom (artiklar, länkar till statistik mm).

Quizzar

Här är länk till ett Google formulär!

Brott och straff – historia 2a

Bildkollage med personer, händelser och källor som förekommer i temat.

Från och med vecka 42 lämnar vi temat Folkmord i historien och tar oss an Brott och straff i europeisk och svensk historia. Alla delar av historieämnet kommer att behandlas: historiska analys av fakta, skeenden, historiebruk och historiskt källmaterial. Två delar kommer dock att läggas extra stor vikt på:

"Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv."

"Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer."
Bedömning

Ett skriftligt läxförhör om de källkritiska kriterierna och verktygen, men också svensk och europeisk historia på temat, som till exempel när och varför kropps- och dödsstraff började att ifrågasättas.

En promemoria som ska handla om Brott och straff som bygger på egna mindre källstudier, till exempel en analys av äldre tiders lagar och/eller äldre tiders rättsprotokoll. Arbetet ska vara mellan 3-5 sidor långt (inklusive käll- och referensförteckning).

Diskussion på temat historiska brott och straff i populärkulturen, exempelvis finns idag många poddar och TV-serier som handlar om mord i historien.

Domböcker och andra rättsligt intressanta källor på nätet
  • Svegs tingslags-domboksprotokoll från 1600-talet (klicka här)
  • Nordmarks domböcker 1600-1653 (klicka här)
  • Hammerdals tingslag protokoll 1600-talet (klicka här)
  • Ekenäs stads dombok från 1623-1675 (klicka här)
  • Databas från genealogi.se om avrättade (klicka här)
  • Stockholmskällan har mycket som rör brott och straff (klicka här för ett tema om prostitution i Stockholm och här om homosexualitet och här om tortyr och dödsstraff )
Grovplanering Brott och Straff hösten 2022

 

Skotten i Sarajevo

När första världskrigets utbrott uppmärksammades 2014 gjorde jag en källövning om Skotten i Sarajevo. Källövningen har använts av många efter vad jag förstått. I den version av uppgiften som jag gjorde tillgänglig på nätet fanns  inga källhänvisningar (jag hade hittat och översatt källmaterial från både böcker och källor som fanns tillgängliga online). Nu har jag uppdaterat övningen med tre nya källor: Psykiatrikern Martin Pappheims ”intervju” med Gavrilo Princip, ett utdrag ur Dagens Nyheters förstasida dagen efter morden och ett utdrag ur ett officiellt brev från Frans Joseph I till Vilhelm II. Nu finns det länkar till alla källor så att ni gräva vidare (och se om jag översatt källorna på ett korrekt sätt). Själva uppgifterna till källorna lägger jag i ett separat dokument eftersom jag gissar att många kommer formulera egna frågor och uppgifter.

Källövning: Skotten i Sarajevo VT22 (2.0 MiB, 801 downloads)

Exempel på källor i övningen