Kvinnohistoria – gratis antalogi

En  ny antologi med titeln Kvinnohistoria i Sverige (2011) finns tillgänglig, helt gratis, på Göteborgs universitets webbplats. Artiklarna i antologin är skrivna av välrenommerade historiker som Christina Florin och Ulla Wikander. Med tanke på att läromedel i ämnet historia oftast är ganska dåliga på att lyfta fram kvinnor och kvinnorörelsen kan denna samling intressanta artiklar fungera som inspiration och underlag för undervisningen i svensk modern historia. Vill du ladda hem antologin klicka här.