Träna inför prov i historia om revolutioner VT24

Vecka 7 och 8 (lite olika beroende på klass) har vi ett prov på den historia vi hittills läst. Mest handlar det om att ni ska visa era kunskaper om de stora politiska, ekonomiska och sociala förändringarna i Europa och Amerika under 1700- och 1800-talen.

Beskrivning och sidhänvisningar
Plugguide till prov i februari 2024 (147.8 KiB, 177 downloads)
Längre fritextfrågor (ni får två)
  1. En skrivfråga kommer utgå från att se och analysera ett skeende från olika perspektiv. Exempelvis: Diskutera den Amerikanska/industriella/franska revolutionen ur olika perspektiv.
  2. Den andra skrivfrågan utgår att ni ska analysera historiebruk. Historiebruket kommer handla om någon av ovan nämnda revolutioner.
Öppna test (Exam.net)

Exam.net: JBXFn5 (frågor om historiska fakta, skeenden, orsaker mm).

Exam.net: fyfxcu (uppgifter om källkritik och historiebruk ni fått tidigare).

Presentationer

Källkritik

Historiebruk & historiesyn (tänk särskilt på den modell vi använder när vi analyserar olika bruk av historien

Amerikanska revolutionen

Franska revolutionen och Napoleon

Industriella revolutionen ur olika perspektiv

Ideologier

Den industriella revolutionen

Veckorna 39 till och med 41 jobbar vi med den industriella revolutionen, en ekonomisk och social revolution som djupt påverkat våra liv. Vårt fokus ligger på hur Storbritannien industrialiserades under 1700- och 1800-talen. Storbritanniens utveckling jämför vi med Sveriges. 

Hur Plugga Inför SOprovet Del 2 (494.2 KiB, 1666 downloads)

Vad ska vi kunna när vi jobbat med detta?

  • Ge olika förklaringar till varför Storbritannien och Sverige industrialiserades!
  • Resonera om följder av den industriella revolutionen. På både lång och kort sikt.
  • Jämförelse av den industriella revolutionen i Storbritannien och i Sverige. Likheter och skillnader!
  • Se på den industriella revolutionen ur olika perspektiv: Ex. Vilka vann på förändringen? Vilka förlorade?
  • Vi ska kunna tolka och värdera källor som berättar om tiden. För att tolka källmaterial från tiden ska lära oss använda några källkritiska begrepp; beroende, tendens, användbarhet, närhet, kvarleva m.fl.

LPP och bedömningsmatris

Quizzar om den industriella revolutionen

Varför påbörjades den industriella revolutionen i Storbritannien?

Starta

Tack!

Din poäng: %%SCORE%% av %%TOTAL%%. Ditt betyg: %%RATING%%
Dina svar är markerade nedan.
Återgå
Skuggade frågor är besvarade.
12345
678Slut
Återgå

Övningar

Källövning Industriella Revolutionen version 1 (1.0 MiB, 25840 downloads)

Genomgångar

Genomgång om källkritik

Varför påbörjades den industriella revolutionen i Storbritannien?

Varifrån kom kapitalet, arbetskraften och råvarorna?

Den industriella revolutionen ur olika perspektiv