inför nationellt prov i geografi åk 9 vt 2014

Läsåret 2014-15 fick skolans åk 9-elever skriva ett nationellt ämnesprov i geografi. För att eleverna skulle få en överblick av ämnet gjorde jag några presentationer med uppgifter och förklaringar. Somliga övningar hade vi tidigare jobbat med, andra var nya.

Om man kortfattat vill förklara ämnet geografi kan man säga att nyckelordet är analys. Det som ska analyseras är livsmiljöer, miljö- och utvecklingsfrågor, omvärlden och samspelet mellan människa och natur. Dessutom ska vissa ämnesspecifika verktyg och arbetssätt användas när vi analyserar. Kartor, begrepp, tabeller, diagram och teorier är våra verktyg. Kartan är förstås det viktigaste och mest ämnesspecifika (typiska för ämnet) verktyget av dem alla.

Presentationerna i pdf-form

Du kan ladda ned dessa presentationer, som gjordes i Powerpoint, i pdf-form. Vill du ha dem ppt-format kan du ladda hem dem via Slideshare.

Del 1 Inför Np Geografi Vt 2014 (1.4 MiB, 5182 downloads)
Del 2 Livsmiljöer Inför Np Geografi Vt 2014 (2.2 MiB, 5002 downloads)
Del 3 Arbetssätt Inför Np Geografi Vt 2014 (2.9 MiB, 5421 downloads)
Del 4 Hållbar Utveckling Inför Np Vt 2014 (2.1 MiB, 3338 downloads)
Övningsuppgifter 1 Till 4 Inför Np Geografi 2014 (1.0 MiB, 2220 downloads)

Länkar till gamla nationella prov

http://natprov.edu.uu.se/provuppgifter/amnesprov2013/arskurs9/

http://natprov.edu.uu.se/provuppgifter/amnesprov2014/arskurs9/

Presentationerna via Slideshare