Den industriella revolutionen

Veckorna 39 till och med 41 jobbar vi med den industriella revolutionen, en ekonomisk och social revolution som djupt påverkat våra liv. Vårt fokus ligger på hur Storbritannien industrialiserades under 1700- och 1800-talen. Storbritanniens utveckling jämför vi med Sveriges. 

Hur Plugga Inför SOprovet Del 2 (494.2 KiB, 1666 downloads)

Vad ska vi kunna när vi jobbat med detta?

  • Ge olika förklaringar till varför Storbritannien och Sverige industrialiserades!
  • Resonera om följder av den industriella revolutionen. På både lång och kort sikt.
  • Jämförelse av den industriella revolutionen i Storbritannien och i Sverige. Likheter och skillnader!
  • Se på den industriella revolutionen ur olika perspektiv: Ex. Vilka vann på förändringen? Vilka förlorade?
  • Vi ska kunna tolka och värdera källor som berättar om tiden. För att tolka källmaterial från tiden ska lära oss använda några källkritiska begrepp; beroende, tendens, användbarhet, närhet, kvarleva m.fl.

LPP och bedömningsmatris

Quizzar om den industriella revolutionen

Varför påbörjades den industriella revolutionen i Storbritannien?

Starta

Tack!

Din poäng: %%SCORE%% av %%TOTAL%%. Ditt betyg: %%RATING%%
Dina svar är markerade nedan.
Återgå
Skuggade frågor är besvarade.
12345
678Slut
Återgå

Övningar

Källövning Industriella Revolutionen version 1 (1.0 MiB, 25841 downloads)

Genomgångar

Genomgång om källkritik

Varför påbörjades den industriella revolutionen i Storbritannien?

Varifrån kom kapitalet, arbetskraften och råvarorna?

Den industriella revolutionen ur olika perspektiv