Religion vårterminen 2021 åk 9

Vårens religion i åk 9 handlar om indiska och i huvudsak asiatiska religioner med hinduismen och buddhismen i fokus. Därefter ska vi framför allt diskutera etik och konflikter där religionen spelar en roll.

Saxat ur kursplanens syfte

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.”

Religion i åk 9 – två delarbetsområden
  1. Hinduism och buddhism. Centralt innehåll i fokus: centrala tankegångar, urkunder, varierande tolkningar och bruk, sambandet mellan religion och samhälle, hur livsfrågor och identitet formas av religion, riter och deras funktion. Material: genomgångar (Google presentationer, videor) finns dels här och i Canvas. Läromedel: NE.SE (kapitel om hinduism och buddhism). Kunskapstest: prov vecka 7.
  2. Religion, etik och konflikt. Centralt innehåll i fokus: Etiska modeller och begrepp, religionernas roll i politiska skeenden och konflikter, konflikter och möjligheter. Exempel på viktiga begrepp: jämställdhet, sekularisering, moral, etik, ansvar, frihet, människosyn. Material: genomgångar (Google presentationer, videor) finns dels här och i Canvas. Läromedel: NE.SE (etik).Kunskapstest: presentation vecka 11.
Prov vecka 7 och presentation vecka 11
  • Prov vecka 7 på Digiexam
  • Presentation av religiös konflikt vecka 11 (live eller inspelad)
Plugguide
Plugguide inför religionsprov åk 9 VT21 (280.6 KiB, 225 downloads)
Grovplanering
veckaLektionsinnehållHänvisningar till NE.SE
2Hinduism: grundläggande historia, tro och praktikHinduism: inledning mm, läs och arbeta med hela kapitlet.
3Hinduism: fokus på religion och samhälle (utvecklingssamtal)Hinduism: att leva som hindu (religion och samhälle)
4Hinduism och buddhismBuddhism: inledning mm, olika inriktningar mm. Läs och jobba med hela kapitlet.
5Buddhism - buddhism i samhället och grundläggande tankarBuddhism: att leva som buddhist (religion och samhälle)
6Buddhism och andra andra indiska religioner: sikhism, jainism
7Sammanfattning och repetition. Prov på hinduism och buddhism
8Etik: repetition av etik, människosynEtik: inledande delkapitel om etik (läs och jobba med hela)
9Sportlov
Jobba med religiösa konfliktHär kommer du behöva utgå från en gemensam mall/presentation
11Presentationer av religiösa konflikterOm du spelar in presentationen kan du använda Canvas studio.
Kravnivåer – religion
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 1134 downloads)
Självrättande test

Genomgångar: hinduism, buddhism mm (uppdateras)

 

Inför np i religion VT 2019

I år ska niorna på Sammis skriva nationellt prov i religion. Här samlar jag en del saker att tänka på, några tips och länkar till kunskap som man kanske känner behöver fräschas upp.

Allmänna tips

  • Religionsboken är ganska kortfattad och lättläst men följer kursplanen väl. Gå igenom den och läs de sidor som du behöver repetera.
  • Ne.se har en jämförande översikt som är bra! (Klicka här).
  • Gå igenom det nationella prov som är tillgängligt för att få en uppfattning om hur provfrågor är konstruerade och hur de bedöms (här är länken till NP 2013).
  • Gör quizar och andra snabbtest för att repetera (du hittar dem i canvas och via denna länk).

Kunskapskraven i religion

Videor om religion (länkar till)

De flesta videor jag länkar till är mina egna, men några är andras.

Vad är religion? I denna video diskuteras exempelvis begreppen identitet och religion.

Kristen tro och praktik! I denna video går jag igenom samband mellan religiösa urkunder, traditioner och praktik, tro. Oavsett vilken religion som du ska analysera kan denna video hjälpa dig med ”tänket”.

Videor om kristendom

Kristendomens historia – framför allt den tidiga historien under antiken.

Kristendomens splittring (del 1): Den stora schismen, delningen i en katolsk och en (flera) ortodox kyrka.

Kristendomens splittring(del 2): Reformationen och protestantismen!

Video om judendom

Läraren Mattias Axelssons sammanfattning av judendom!

Annat material (presentationer mm) om judendom hittar du via denna länk!

Videor om islam

Islam – bakgrund, framväxt, urkunder mm

Splittringen mellan sunni och shia (även här nämns en del urkunder, traditioner, högtider)

Video om hinduism

Denna video är ganska lång och detaljerad: urkunder, högtider, inriktningar mm diskuteras.

Video om buddhism

Läraren Mattias Axelssons sammanfattning av buddhismen.

Crash course sammanfattning av buddhismen (på engelska)

Videor om etik

Läraren Mattias Axelssons sammanfattning av de tre vanligaste modellerna

Här är en länk till en text på SO-rummet (inte video) som kan vara användbar (klicka här).

Religion åk 8 – hinduism, buddhism och nyandlighet VT 2019

Vårens religion i åk 8 handlar om indiska och i huvudsak asiatiska religioner med hinduismen och buddhismen i fokus. Därefter ska vi diskutera och arbeta med nyandliga rörelser, som t.ex. Hare Krishna och Scientologikyrkan,  i Sverige och världen.

Prov vecka 18 och presentation vecka 20
hinduism_buddhism_studieguide (352.7 KiB, 1108 downloads)
Grovplanering
veckaLektionsinnehållSidor i boken
14Hinduism: fokus religion och samhälle
15Hinduism: grundläggande tankar och lite historia
16PÅSK - Varför firas påsk av judar och kristna?
17Buddhism - buddhism i samhället och grundläggande tankar
18Buddhism - grundläggande tankar och lite historia. Prov!
19Jobba med nyandlig rörelse!
20Redovisning av nyandlig rörelse
21PRAOVECKA
22Tid som kan användas för att avsluta ...
Kravnivåer – religion
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 1134 downloads)
Självrättande test

Genomgångar

 

Religion åk 8 – hinduism, buddhism och nyandlighet VT 2018

Vårens religion i åk 8 handlar om indiska och i huvudsak asiatiska religioner med hinduismen och buddhismen i fokus. Därefter ska vi diskutera och arbeta med nyandliga rörelser, som t.ex. Hare Krishna och Scientologikyrkan,  i Sverige och världen.

Prov vecka 17 och presentation vecka 20
hinduism_buddhism_studieguide (352.7 KiB, 1108 downloads)
Kravnivåer – religion
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 1134 downloads)
Självrättande test

Genomgångar

 

 

 

Religion åk 8 – hinduism, buddhism och nyandlighet

Vårens religion i åk 8 handlar om indiska och i huvudsak asiatiska religioner med hinduismen och buddhismen i fokus. Därefter ska vi diskutera och arbeta med nyandliga rörelser, som t.ex. Hare Krishna och Scientologikyrkan,  i Sverige och världen.

Prov vecka 18
hinduism_buddhism_studieguide (352.7 KiB, 1108 downloads)
Kravnivåer – religion
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 1134 downloads)
Övningar mm
Rama och Sita övning (561.3 KiB, 1801 downloads)
Thaipusam hinduism i Malysia ver 2 (652.4 KiB, 1202 downloads)
Genomgångar