Geografi VT 2021 åk 9

Pedagogisk planering – geografi åk 9
Planering Geografi åk 9 VT 2021 (318.7 KiB, 497 downloads)
Bedömningsaspekter – resonemang
Bildkälla: http://frokenhemberg.blogspot.se/
Video om bedömningsaspekter

Veckoplanering 9BF

Läxor & prov
 • Läxförhör: namngeografi – Asien vecka 17 (OBS! ändrat datum)
 • Bedömningsuppgift om sårbarhet (lektionsuppgift)
 • Prov vecka 21 med fokus på fattigdom, migration, befolkningsutveckling (men också lite sårbarhet)
 • Diskussion om intressekonflikter vecka 21.
Namngeografi åk 9 HT 2019 (736.2 KiB, 919 downloads)
På provet kommer du att få visa kunskaper om …
 • Orsaker till och konsekvenser av migration (urbanisering, flyktingar mm). Utgå från de övningar om migration vi jobbat med (urbanisering i Asien och flyktingkrisen i Burma).
 • Orsaker till, konsekvenser av och lösningar när det gäller fattigdom i världen. Här kommer du att få resonera om faktorer som kan förklara fattigdom och hur man kan få en hållbar social och ekonomisk utveckling.
 • Sårbara platser – du kommer att identifiera sårbara platser med hjälp av kartor, diagram och tabeller.

OBS! tänk på bedömningsaspekterna när du förbereder dig! 

Genomgångar
Sårbara platser

Migration

Fattigdom och ohälsa

Länkar

Seterra – träna namngeografi

Länders riktiga storlek (kul!)

hållbar utveckling VT 2016

I februari vt 2016 läser klasserna 8h och 8g ämnet geografi och temat är hållbar utveckling. Undervisningen handlar bl.a. om  intressekonflikter om naturresurser, olika energikällor (ändliga och förnybara) och avslutningsvis om fattigdom (social hållbarhet).

Datum för prov och läxförhör

Fredag 26/2 – Klasserna kommer då att ställas inför en verklig intressekonflikt om naturresurser som de ska analysera (orsaker till, konsekvenser av olika lösningar). I testet ingår också begreppskunskap (t.ex. hållbar utveckling, växthuseffekten, peak oil m.fl.). Intressekonflikten som ska analyseras kommer att handla om våra energitillgångar.

läxa nr 1 hållbar utveckling intressekonflikter (300.1 KiB, 749 downloads)
I uppgiften (förhöret) ska du:
 • Argumentera för och mot olika lösningar
 • Analysera orsaker och konsekvenser
 • Se intressekonflikten ur olika perspektiv (t.ex. samhälle – miljö, på lång och kort sikt, global nivå – lokal nivå)
 • Använda relevanta begrepp (t.ex. hållbar utveckling)
Hur träna inför uppgiften (förhöret)?
 1. Träna på begreppen!
 2. Gå igenom lösningarna på lektionsövningarna om t.ex. mangroveskogarna, för- och nackdelar med de fossila bränslena (se nedan)
 3. Titta på genomgångarna (se nedan) och gör quizet och begreppstesten (se nedan).
 4. Diskutera vad du lärt dig med exempelvis en förälder.
Några klassrumsövningar
Övning mangroveskogarna i södra Asien (652.0 KiB, 4251 downloads)
Övning Nordkalk och miljön (1.3 MiB, 1203 downloads)
Presentationer och genomgångar
Växthuseffekten (kort och mycket bra!)

Presentation om hållbar utveckling i kursplanen (många begrepp)

Quiz om hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Starta
Tack! Du har just gjort Hållbar utveckling på bildningscentralen.se! Din poäng: %%SCORE%% av %%TOTAL%%. Ditt betyg: %%RATING%%
Dina svar är markerade nedan.
Återgå
Skuggade frågor är besvarade.
12345
678910
1112Slut
Återgå
Länkar

Naturvårdsverkets text om fossila bränslen (lätt att läsa och förstå)