Befolkningsgeografiska teorier

När vi jobbar med befolkningsgeografi brukar jag gå igenom och diskutera olika teorier om varför kvinnor föder många eller få barn. Många länder idag brottas med att befolkningen växer för snabbt. Inte minst är detta ett problem i fattiga länder. Befolkningen växer snabbare än ekonomin. Här nedan är ett sammandrag av teorierna vi brukar diskutera.

https://voicethread.com/share/5166130/