Planering SO våren 2022

Under vårterminen 2022 ska klass 9F på Ebba Braheskolan läsa ämnena religion och samhällskunskap. I ämnet samhällskunskap kommer vi rikta in oss på att förstå hur ekonomi fungerar: mest samhällets ekonomi. Ett annat nyckelbegrepp som blir viktigt för oss är globalisering. Vi inleder terminen med att undersöka olika asiatiska religioner med särskilt fokus på hinduism och buddhism. Vi ska också träna oss att förstå och tillämpa olika etiska modeller som till exempel konsekvensetik och dygdetik.

– Beskrivning av religionsundervisningen VT 2022 (klick här – kommer att bli en klickbar länk inom kort)

 

– Beskrivning av undervisningen i samhällskunskap VT 2022 (klicka här – kommer att bli en klickbar länk inom kort )

En övergripande grovplanering (kommer att uppdateras)
Veckaämneinnehåll
2REIntroduktion: religion, etik och hinduism (viktiga begrepp: rit, praktik, tro m.fl.)
3REFokus: hinduism - tro och praktik (diagnos 1: atman, brahman mm)
4REFokus: hinduism - hinduismen och samhället (diagnos 2: varna, jati mm)
5REFokus: Lite jainism och berättelsen om Siddharta Gautama (diagnos 3: ahimsa, dukkha m.fl.)
6REFokus: Buddhism - tro och praktik, t.ex. i form av högtider
7REFokus: Buddhism - olika former av buddhism (diagnos 4: teravada, mahayna, bodhisattva mm)
8REProv och introduktion av de etiska modellerna
9RESportlov
10REFokus: de etiska modellerna. Analys och diskussion kring olika dilemman (diagnos 5: etiska modeller)
11SHFokus: Begreppet ekonomi - privatekonomi och pengars värde (diagnos: inflation, deflation mm)
12SHFokus: Olika ekonomiska system - merkantilism, marknadsekonomi, planekonomi, cirkulär ekonomi mm
13SHFokus: Ekonomisk politik - hög- och lågkonjunktur, finans- och penningpolitik (diagnos: hög- och lågkonjuktur mm)
14SHFokus: Handel och globalisering
15SHPåsklov
16SHProv på ekonomi och globalisering
17SOTräna inför NP. Om det exempelvis blir historia, tränar vi historia bland annat genom att jobba lite med gamla NP-frågor.
18SONationella ämnesprov i SO: geografi, historia, religion eller samhällskunskap (två prov i ett och samma ämne)
19SHFokus: Redovisning av uppgift om globalisering
20RE/SHFokus: Redovisning av religiös konflikt
21SOVeckans tre SO-lektioner används efter behov (vi har kanske inte hunnit allt som planerat)
22SOVeckans tre SO-lektioner används efter behov (vi har kanske inte hunnit allt som planerat)