massmedia

Massmedia – samhällskunskap

Veckorna 42-43 & 45 läser vi ämnet samhällskunskap. I fokus står massmedier, det vill säga de redskap vi använder för att masskommunikation. Den tekniska utvecklingen på området är enorm och ställer oss (alla människor) inför delvis nya frågor:

  • Hur fungerar de nya (och gamla) massmedierna?
  • Vilken roll spelar de i vårt samhälle?
  • Hur påverkar medierna oss?
  • Kan vi (du och jag) påverka genom massmedier?
  • Hur kan vi värdera informationsflödet?
Centralt innehåll i fokus (ur kursplanen i samhällskunskap)

Information och kommunikation

  • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.
Läxor & inlämningsuppgifter
  • Inlämningsuppgift om massmedia (gruppuppgift)
Gruppuppgift åk 8 massmedia (309.6 KiB, 1699 downloads)
  • 22/10 läxförhör om tidningar
Läxa i samhällskunskap tidningar och begrepp (520.9 KiB, 1569 downloads)
Övningar
Presentationer