samhällskunskap åk 7 VT 2020

Under denna mycket speciella vår, som präglas av coronapandemin, kommer klasserna 7C och 7D läsa samhällskunskap veckorna 14-22. Vi delar upp arbetet i fyra olika avsnitt som alla är viktiga och centrala. Som vanligt gäller det att tänka långsiktigt eftersom det här är kunskaper som återkommer och som är centrala om man vill förstå samhället och världen idag.

  • Mänskliga rättigheter – bakgrund och kamp för MR i dag.
  • Regering och riksdag – Hur Sverige styrs.
  • Brott och straff – lagar, regler idag och förr.
  • Nationella minoriteter – bakgrunden och dagsläget.

Centralt innehåll (från kursplanen)

I det centrala innehållet står stoffinnehållet som vi ska jobba med. En del i det centrala innehållet kommer vi tillbaka till, som t.ex. EU som vi oftast jobbar mest med i årskurs nio. Politiska ideologier kommer vi återkomma till flera gånger, inte minst när vi läser historia.

Rättigheter och rättsskipning
De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.
Beslutsfattande och politiska idéer
Politiska ideologier och hur skiljelinjerna i det svenska partiväsendet har utvecklats.

Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.

Några olika stats- och styrelseskick i världen.

Prov och diagnoser

veckatypinnehåll
16diagnosMänskliga rättigheter, lite om hur Sverige styrs
17provMänskliga rättigheter och hur Sverige styrs
19diagnosBrott och straff, nationella minoriteter
20provsammanfattande prov
22inlämningInlämning av presentation om nationella minoriteter

Grovplanering

veckainnehåll - temaSidor i sh-bokenlänkar
14Mänskliga rättigheter: bakgrund, arbete förs. 81-83, 96-97 (Film 1) (Film 2)
15Påsklov
16Mänskliga rättigheter, och lite om hur Sverige styrs + en diagnoss. 81-83, 96-97 (film 1) (Film 2)
17Hur Sverige styrs + prov på fredagens. 198-216
18Hur Sverige styrs, brott och straffs. 218-220 (Film 1) (Text 1)
19Brott och straff, diagnoss. 100-120 (Film 2)
20Brott och straff, provs. 100-120
21Nationella minoriteters. 84-86 (Film 1) (Text 1)
22Nationella minoriteter + inlämning av presentations. 84-86 (Text 2)

Presentationer & uppgifter i urval

Bakgrunden till de mänskliga rättigheterna

Två uppgifter om kampen för mänskliga rättigheter

samhällskunskap i åk 7

Under hösten ska 7D läsa tre viktiga och mycket centrala avsnitt i ämnet samhällskunskap; brott och straff, mänskliga rättigheter och regering och riksdag.

Planering samhällskunskap åk 7 (inkl. bedömning)
LPP samhällskunskap åk 7 ver 2 (939.7 KiB, 746 downloads)
veckalektionsinnehållläxor och test
42I geografin får du chansen att förbättra ditt svar om växthuseffekten.
43Vi går igenom de tre nivåerna i svensk politik: lokal nivå - kommun, regional nivå - landsting, nationell nivå (riksdag). Hur går ett val till?Läxa: Vilka styr Danderyd?
44Läslov
45Viktigast denna vecka: att kunna urskilja skillnader mellan höger, vänster i svensk politik och att känna till de svenska riksdagspartierna.
46Viktigaste denna vecka är hur man tar beslut i riksdagen och skillnaden mellan regering och riksdag.
47Viktigast denna vecka: Lära dig bakgrunden till de mänskliga rättigheterna och hur människor jobbar för MR i världen (Malala, Kailash)Må: ”Glosförhör” parlamentarism, motion m.fl.
48Viktigast denna vecka: Vi fortsätter med MR och hur de kränkts i Indien, Nepal och Burma.Fre: läxa om MR
49Viktigast denna vecka: Brottmål och civilmål, tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen (ev rättshistoria)
50Viktigast denna vecka: Diskutera principiella frågor som rör brott och straff, t.ex. skaDiskussioner om brott och straff. Eventuellt studie-besök
Läxor (datum och beskrivningar)
Läxa till måndag vecka 47
Läxa nr 1 begrepp regering och riksdag (581.6 KiB, 682 downloads)
Läxa till fredag vecka 48
Läxa 2 i samhällskunskap MR (919.1 KiB, 641 downloads)
Slides och genomgångar i klassrummet
 

mänskliga rättigheter

Under vecka 47 ska vi fokusera på förklaringen om de mänskliga rättigheterna som FNs generalförsamling antog och kungjorde den 10 december 1948.

Läxa
Läxa nr 2 sh Malala Kailash och MR (893.8 KiB, 936 downloads)
Material (artiklar mm)
Badierna - en övning (287.4 KiB, 1297 downloads)
Malala och de mänskliga rättigheterna (394.6 KiB, 2930 downloads)
Vem är Kailash Satyarthi (311.0 KiB, 1187 downloads)

 

Kortfattad beskrivning av de mänskliga rättigheterna

samhällskunskap ht 2016 åk 7

Under hösten ska klasserna 7C, 7D och 7B läsa fyra viktiga och mycket centrala avsnitt i samhällskunskapen; brott och straff, mänskliga rättigheter och regering och riksdag, samt om de nationella minoriteterna: judar, romer, samer (som även är ett urfolk), sverigefinnar och tornedalingar. De historiska minoritetsspråken är jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli.

Planering samhällskunskap åk 7 (inkl. bedömning)
LPP samhällskunskap åk 7 brott och straff mm (898.7 KiB, 1121 downloads)
veckalektionsinnehållläxor och test
42I geografin får du chansen att förbättra ditt svar om växthuseffekten.
43Vi går igenom de tre nivåerna i svensk politik: lokal nivå - kommun, regional nivå - landsting, nationell nivå (riksdag). Hur går ett val till?Läxa: Vilka styr Danderyd?
44Läslov
45Viktigast denna vecka: att kunna urskilja skillnader mellan höger, vänster i svensk politik och att känna till de svenska riksdagspartierna.
46Viktigaste denna vecka är hur man tar beslut i riksdagen och skillnaden mellan regering och riksdag.
47Viktigast denna vecka: Lära dig bakgrunden till de mänskliga rättigheterna och hur människor jobbar för MR i världen (Malala, Kailash)Må: ”Glosförhör” parlamentarism, motion m.fl.
48Viktigast denna vecka: Vi fortsätter med MR och hur de kränkts i Indien, Nepal och Burma.Fre: läxa om MR
49Viktigast denna vecka: Brottmål och civilmål, tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen (ev rättshistoria)
50Viktigast denna vecka: Diskutera principiella frågor som rör brott och straff, t.ex. skaDiskussioner om brott och straff. Eventuellt studie-besök
Läxor (datum och beskrivningar)

Till första lektionen vecka 47 (21-25/11) har klasserna i läxa att förbereda sig inför lektionen genom att läsa sidorna 76-82 i sh-boken om mänskliga rättigheter. Antecka viktiga begrepp (de är i fet stil).

Vecka 46 har alla klasserna (första lektionen v 46) ett läxförhör om brott och straff.

Läxa nr 1 i sh brott och straff åk 7 (549.6 KiB, 1041 downloads)

Genomgångar