Religion åk 9 – etik, människosyn och konflikter

Vårens (2019) religionsundervisning kommer ha tre huvudsakliga fokus: tillämpad etik (förstå och kunna använda etiska modeller) och begreppet människosyn, islam och religioners roll i olika konflikter.

Centralt innehåll i fokus

Religioner och andra livsåskådningar
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna (islam) i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia (islam)
Etik & människosyn
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Religioners roll i olika konflikter
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
Identitet och livsfrågor
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
Kunskapskrav
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 1262 downloads)
Planering
veckatemalektionsinnehåll
11etikIntroduktion av religion i åk 9
12etikVi jobbar med etiska modeller som t.ex. konsekvensetik
13etikVi undersöker frågan om människan föds god eller ond?
14etikInlämning av individuell undersökning! (fredag)
15islamIslams historia och några olika tolkningar (shia & sunni)
16Påsk
17islamIslam idag - olika tolkningar av islam i dagens samhälle
18FörberedelseFörberedelse inför NP (vet ännu inte vilket ämne det blir)
19NPTvå NP (tisdag och torsdag)
20Religion och samhälleIndividuellt arbete med konflikt: religion ska spela en roll i konflikten (OBS! det behöver inte vara en väpnad konflikt).
21EEVElevens val
22Religion och samhällePå onsdagslektionen är det inlämning av presentation av konflikt
Islam – framväxt och spridning 610-632

Islam – shia och sunni