Historia åk 7 – från antiken till industriella revolutionen VT 2018

Den historia vi ska läsa, diskutera och jobba med under vårterminen 2017 är minst sagt omfattande: antiken, amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och den industriella revolutionen.

Fyra bilder som representerar de olika tidsperioderna och skeendena vi läser om i åk 7.

Kunskapskraven i historia

Kunskapskrav historia (362.6 KiB, 1638 downloads)
Förmågorna Inför Np Historia Vt 2015 (2.5 MiB, 7455 downloads)

Historia åk 7: tre arbetsområden

  • Antika statsskick - Politik och befolkning under den atenska demokratin och den romerska republiken. (Centralt innehåll i fokus: "Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.") Sidor i boken: Aten s. 33-36, Rom s.55-56.
  • 1700-talets politiska revolutioner: den amerikanska revolutionen och den franska. Vad förändrades? (Centralt innehåll i fokus: "Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.") Amerikanska frihetskriget s. 118-127, franska revolutionen s. 128-142.
  • Den industriella revolutionen: fokus på Storbritanninen, orsaker och följder. (Centralt innehåll i fokus: "Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.") Industriella revolutionen s. 100-110.

GrovPlanering

veckatemaLektionsinnehållsidor i boken
52antiken: GreklandArvet från antiken, epokbegreppet (tidsperiod), begreppen förändring och kontinuitet. Det antika grekiska samhället.s.14-15, 42-43
2antiken: GreklandHur funkade Atens demokrati?s. 32, 33-36
3antiken: Aten & RomAtens demokrati och Roms republik.36, 52-59
4antiken/am. revRoms styre under republiken + att vi börjar kika på den amerikanska revolutionen. Amerikanerna var djupt influerade av såväl romare som greker! Varför?52-59, 60-61
5antiken/am. rev.Vad minns du om demokratin i Aten? Roms republik? Varför gjorde de amerikanska kolonisterna revolution?s. 118-127
6amerikanska rev./franska rev.Franska revolutionens orsaker och konsekvenser. Varför ville de amerikanska och franska revolutionärerna spegla sig i antikens hjältar?s. 118-127, 128-143
7Franska + industriellaForts. franska revolutionens följder. Vad var den industriella revolutionen? varför började den i Storbritannien?s. 128-143, 100-117
8Industriella rev.Forts. industriella revolutionen.s. 100-117
9SportlovRepetera, gör quiz, läs historia!
10Källkritik & historieanvändningDenna vecka kommer ägnas åt källkritik och historieanvändning: övningar kommer vara på temat industriella revolutionen.s. 100-117
11Källkritik & historieanvändningTest på källkritik, historieanvändning samt mer allmänt om industriella revolutionen. Sammanfattande PROV!

Musik från franska revolutionen

Så här skriver ne.se om Marseljäsen Frankrikes nationalsång ”Marseljäsens upphovsman var Claude-Joseph Rouget de Lisle, som diktade och komponerade den en natt i april 1792 i Strasbourg. Sången fick snabbt spridning genom sin uppfordrande text och kongeniala musik och blev franska revolutionens sång framför andra.”

Läxor

Återkommer. Vi har löpande ”kortläxor” som t.ex. att titta på en utbildningsvideo.

Självrättande test

Klicka här!

Genomgångar: youtube och slideshare

Begreppsanvändning

Antiken – den atenska demokratin

Antiken – den romerska republiken

1700-talets politiska revolutionerDen industriella revolutionen