Religion åk 9 – etik, människosyn och konflikter

Vårens (2019) religionsundervisning kommer ha tre huvudsakliga fokus: tillämpad etik (förstå och kunna använda etiska modeller) och begreppet människosyn, islam och religioners roll i olika konflikter.

Centralt innehåll i fokus

Religioner och andra livsåskådningar
 • Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
 • Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna (islam) i dagens samhälle.
 • Huvuddragen i världsreligionernas historia (islam)
Etik & människosyn
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
 • Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.
 • Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
Religioners roll i olika konflikter
 • Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.
 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.
 • Konflikter och möjligheter i sekulära och pluralistiska samhällen, till exempel i frågor om religionsfrihet, sexualitet och synen på jämställdhet.
Identitet och livsfrågor
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.
Kunskapskrav
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 572 downloads)
Planering
vecka tema lektionsinnehåll
11 etik Introduktion av religion i åk 9
12 etik Vi jobbar med etiska modeller som t.ex. konsekvensetik
13 etik Vi undersöker frågan om människan föds god eller ond?
14 etik Inlämning av individuell undersökning! (fredag)
15 islam Islams historia och några olika tolkningar (shia & sunni)
16 Påsk
17 islam Islam idag - olika tolkningar av islam i dagens samhälle
18 Förberedelse Förberedelse inför NP (vet ännu inte vilket ämne det blir)
19 NP Två NP (tisdag och torsdag)
20 Religion och samhälle Individuellt arbete med konflikt: religion ska spela en roll i konflikten (OBS! det behöver inte vara en väpnad konflikt).
21 EEV Elevens val
22 Religion och samhälle På onsdagslektionen är det inlämning av presentation av konflikt
Islam – framväxt och spridning 610-632

Islam – shia och sunni