Religion åk 9 VT 2022

Vårens religion i åk 9 handlar om indiska och i huvudsak asiatiska religioner med hinduismen och buddhismen i fokus. Därefter ska vi framför också diskutera etik och konflikter där religion har betydelse.

Saxat ur kursplanens syfte

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.” (…)

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor (…)”

Religion i åk 9 – två delarbetsområden
  1. Hinduism och buddhism. Material: genomgångar (Google presentationer, videor) finns dels här och i Google Classroom, Religion Utkik (kapitel om hinduism och buddhism).
  2. Religion, etik och konflikt. Centralt innehåll i fokus: Etiska modeller och begrepp, religionernas roll i politiska skeenden och konflikter, konflikter och möjligheter. Exempel på viktiga begrepp: jämställdhet, sekularisering, moral, etik, ansvar, frihet, människosyn. Material: genomgångar (Google presentationer, videor och Religion Utkik.
Prov vecka 10 (onsdagslektionen)

Provet handlar i första hand om hinduism och buddhism (se nedan). Provet består av många flervalsfrågor och 2-3 fritextfrågor och görs i exam.net. Återkoppling på provet sker dels i form av att vi går igenom provet på en lektion och dels kommentarer i Schoolsoft.

Plugguide religionsprov om hinduism och buddhism VT 2022 (734.1 KiB, 237 downloads)
Bedömd diskussion vecka 10 (torsdag)

På torsdagen denna vecka kommer vi ha en bedömd diskussion som kretsar kring olika etiska dilemman. Innan diskussionen får ni reda på vilka dilemman som ska diskuteras.

Plugguide
Plugguide religionsprov om hinduism och buddhism VT 2022 (734.1 KiB, 237 downloads)
Grovplanering
Veckaämneinnehåll
2REIntroduktion: religion, etik och hinduism (viktiga begrepp: rit, praktik, tro m.fl.)
3REFokus: hinduism - tro och praktik (diagnos 1: atman, brahman mm)
4REFokus: hinduism - hinduismen och samhället (diagnos 2: varna, jati mm)
5REFokus: Lite jainism och berättelsen om Siddharta Gautama (diagnos 3: ahimsa, dukkha m.fl.)
6REFokus: Buddhism - tro och praktik, t.ex. i form av högtider
7REFokus: Buddhism - olika former av buddhism (diagnos 4: teravada, mahayna, bodhisattva mm)
8REProv och introduktion av de etiska modellerna
9RESportlov
10REFokus: de etiska modellerna. Analys och diskussion kring olika dilemman (diagnos 5: etiska modeller)
Kravnivåer – religion
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 1502 downloads)
Självrättande test
  • Länk till självrättande test om buddhism (klicka här)
  • Länk till självrättande test om hinduism (klicka här)
    Genomgångar: hinduism, buddhism mm (uppdateras)