Ekonomi med 9F våren 2022

Efter påsklovet avslutar vi delvis arbetet med samhällskunskap och ekonomi med ett skriftligt prov (vi är inte helt klara). Det som kommer på testas på provet är:

  • Privatekonomi: begrepp som till exempel nettoinkomst, budget, amortering, och kunskaper om skatter i Sverige som moms, brytpunkter för statlig skatt, kommunalskatt och så vidare.
  • Olika ekonomiska system som planekonomi, marknadsekonomi och blandekonomi. Begrepp som fri konkurrens, utbud, efterfrågan, privat och offentligt ägande.
  • Konjunkturpolitik: låg- och högkonjunktur, statligt sparande och statliga investeringar, stimulans av efterfrågan, BNP per capita …
  • Finans- och penningpolitik: Begrepp som inflation, deflation, ränta, reporänta.
  • Ekonomisk globalisering: begrepp som frihandel och protektionism.
  • Ekonomiska modeller: Det ekonomiska kretsloppet, utbuds- och efterfrågediagram. Modellerna används för att analysera ekonomin. Satsa mest på att förstå Det ekonomiska kretsloppet.

Som synes hänger de olika områdena tätt ihop. Studietips: träna på begrepp och samband (till exempel vad som orsakar inflation eller konsekvenser av deflation).

Instuderingsuppgifter

Instuderingsuppgifter (klicka här)

Självrättande tester

Självrättande test på begrepp och samband (klicka här)

Självrättande test om modeller (klicka här) Denna är svår och är överkurs för grundskolan.

Slides som använts till lektionerna
Privatekonomi, skatter och välfärdssytem

Marknadsekonomi, konjunkturpolitik, penning- och finanspolitikVideogenomgångar av Klas Eklund

(ekonom med stort pedagogiskt intresse)