skapa tematiska kartor

Vi jobbar sedan veckan före sportlovet med geografi. Allra mest jobbar vi med kartor. På torsdag 12/3 ska alla ha tillverkat två egna tematiska kartor. Här kan du se uppgiften! Vi kommer att arbeta med detta på lektionerna, men diskutera gärna uppgiften med era föräldrar/barn.

En bra men svår (vuxen) text om kartor

Kartan som informationsbärare …” av kartografen Stefan Svanström som jobbar för SCB.

En lektion om tematiska kartor (måndag)

Slides om geografins olika arbetssätt och verktyg