samhällskunskap i årskurs 9 HT 2017

Samhällskunskapen höstterminen i årskurs 9 behandlar tre områden; ekonomi, EU och medier (fr.a. sociala medier). Överlägset mest utrymme i tid får ekonomimomentet, medan EU får två lektioner och de sociala medierna och demokratin får 3-4 lektioner.

Grovplanering veckorna 34-41

Grovplanering samhällskunskap åk 9
Vecka Lektionsinnehåll kommentar + sidhänvisningar
43 Vad är ekonomi? Hur får pengarna sitt värde? (begrepp: ekonomi, inflation, deflation)
45 Hur får pengarna sitt värde? Hur får en vara/tjänst sitt värde? (Begrepp: konjunktur, depression, recession) Vi använder 1923 års inflationskris i Tyskland och Den stora depressionen på 1930-talet som exempel.
46 Det ekonomiska kretsloppet, ekonomisk teori: Hur funkar samhällets ekonomi? Hur borde den funka? (Begrepp: utbud, efterfrågan, marknadsekonomi, monopol, m.fl.) Sidor i boken du ska läsa; s. 151-154,155-158.
47 Global ekonomi: Hot och möjligheter. (Begrepp: frihandel, protektionism). Diagnos: koll på att alla har hängt med. Sidor i boken du ska läsa: s. 159-169
48 Två lektioner kommer att behövas till att gå igenom och diskutera EU.Prov om ekonomi och en del om EU (beslut, ekonomi) Om EU i sh-boken: s.221-229
49 Sociala medier och demokratin; Vad kännetecknar sociala medier? Hur är man källkritisk på nätet? Hur skiljer de sig från äldre media, t.ex. en klassisk dagstidning?
50 Sociala medier och demokratin; Diskussioner om sociala medier, källkritik och demokrati.
51 Historia: tema folkmord (vi repeterar Förintelsen)

Planering, kursplan och kravnivåer (ekonomi)

Planering samhällskunskap åk 9 (749.3 KiB, 472 downloads)
Diagnos vecka 37
Diagnos ekonomibegrepp (498.5 KiB, 180 downloads)

De övergripande frågorna som undervisningen om ekonomi ska behandla

  • Vad är ekonomi?
  • Hur får pengar, varor och tjänster värde?
  • Hur bör samhällets ekonomi ordnas?
  • Hur ser framtidens ekonomi ut? Hot och möjligheter.

Videoklipp om ekonomi

Inflation & deflation (pengars värde)

Utbud & efterfråga (varors och tjänsters värde)

Låg- och högkonjunkturer

Diagnos ekonomibegrepp
Diagnos ekonomibegrepp
diagnos-ekonomiglosor-ht-2017.pdf
Version: 1.0
498.5 KiB
180 Downloads
Detaljer