Samhällskunskap åk 9 HT 2019

Efter vårt geografimoment ska vi nu läsa och studera samhällskunskap fram t.o.m vecka 50. Huvudpunkterna under dessa veckor; ekonomi, EU och media. Mest tid får ekonomiavsnittet. 

Charging Bull på Wall street i NYC
Övergripande frågor (ekonomiavsnittet)
  1. Vad är ekonomi?
  2. Hur får pengar, varor och tjänster värde?
  3. Hur ska samhällets ekonomi bäst ordnas?
  4. Vinnare och förlorare? Förändringar i ekonomin påverkar människor – men hur?
  5. Hur ser framtidens ekonomi ut? Hot och möjligheter.
Övergripande frågor om EU
  1. Hur och varför växte EU-samarbetet fram i Europa?
  2. Hur tar EU beslut? Vad kan EU ta beslut om?
  3. Är EU demokratiskt?
Träna till provet vecka 48 …

Klicka här!

Förklarande videor om ekonomi

Klicka här!

Bedömningstillfällen
  • Vecka 48 – ekonomi- och EU-prov
  • Diskussioner om media & demokrati vecka 50
Vad bedöms?
Grovplanering samhällskunskap åk 9
Grovplanering samhällskunskap åk 9
Vecka Lektionsinnehåll kommentar + sidhänvisningar
43 Vad är ekonomi? Hur får pengarna sitt värde? (begrepp: ekonomi, inflation, deflation)
45 Hur får pengarna sitt värde? Hur får en vara/tjänst sitt värde? (Begrepp: konjunktur, depression, recession) Vi använder 1923 års inflationskris i Tyskland och Den stora depressionen på 1930-talet som exempel.
46 Det ekonomiska kretsloppet, ekonomisk teori: Hur funkar samhällets ekonomi? Hur borde den funka? (Begrepp: utbud, efterfrågan, marknadsekonomi, monopol, m.fl.) Sidor i boken du ska läsa; s. 151-154,155-158.
47 Global ekonomi: Hot och möjligheter. (Begrepp: frihandel, protektionism). Diagnos: koll på att alla har hängt med. Sidor i boken du ska läsa: s. 159-169
48 Två lektioner kommer att behövas till att gå igenom och diskutera EU.Prov om ekonomi och en del om EU (beslut, ekonomi) Om EU i sh-boken: s.221-229
49 Sociala medier och demokratin; Vad kännetecknar sociala medier? Hur är man källkritisk på nätet? Hur skiljer de sig från äldre media, t.ex. en klassisk dagstidning?
50 Sociala medier och demokratin; Diskussioner om sociala medier, källkritik och demokrati.
51 Historia: tema folkmord (vi repeterar Förintelsen)