Religion vårterminen 2021 åk 9

Vårens religion i åk 9 handlar om indiska och i huvudsak asiatiska religioner med hinduismen och buddhismen i fokus. Därefter ska vi framför allt diskutera etik och konflikter där religionen spelar en roll.

Saxat ur kursplanens syfte

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.”

Religion i åk 9 – två delarbetsområden
  1. Hinduism och buddhism. Centralt innehåll i fokus: centrala tankegångar, urkunder, varierande tolkningar och bruk, sambandet mellan religion och samhälle, hur livsfrågor och identitet formas av religion, riter och deras funktion. Material: genomgångar (Google presentationer, videor) finns dels här och i Canvas. Läromedel: NE.SE (kapitel om hinduism och buddhism). Kunskapstest: prov vecka 7.
  2. Religion, etik och konflikt. Centralt innehåll i fokus: Etiska modeller och begrepp, religionernas roll i politiska skeenden och konflikter, konflikter och möjligheter. Exempel på viktiga begrepp: jämställdhet, sekularisering, moral, etik, ansvar, frihet, människosyn. Material: genomgångar (Google presentationer, videor) finns dels här och i Canvas. Läromedel: NE.SE (etik).Kunskapstest: presentation vecka 11.
Prov vecka 7 och presentation vecka 11
  • Prov vecka 7 på Digiexam
  • Presentation av religiös konflikt vecka 11 (live eller inspelad)
Plugguide
Plugguide inför religionsprov åk 9 VT21 (280.6 KiB, 134 downloads)
Grovplanering
veckaLektionsinnehållHänvisningar till NE.SE
2Hinduism: grundläggande historia, tro och praktikHinduism: inledning mm, läs och arbeta med hela kapitlet.
3Hinduism: fokus på religion och samhälle (utvecklingssamtal)Hinduism: att leva som hindu (religion och samhälle)
4Hinduism och buddhismBuddhism: inledning mm, olika inriktningar mm. Läs och jobba med hela kapitlet.
5Buddhism - buddhism i samhället och grundläggande tankarBuddhism: att leva som buddhist (religion och samhälle)
6Buddhism och andra andra indiska religioner: sikhism, jainism
7Sammanfattning och repetition. Prov på hinduism och buddhism
8Etik: repetition av etik, människosynEtik: inledande delkapitel om etik (läs och jobba med hela)
9Sportlov
Jobba med religiösa konfliktHär kommer du behöva utgå från en gemensam mall/presentation
11Presentationer av religiösa konflikterOm du spelar in presentationen kan du använda Canvas studio.
Kravnivåer – religion
Kunskapskraven i religion (524.2 KiB, 1022 downloads)
Självrättande test

Genomgångar: hinduism, buddhism mm (uppdateras)