källkritik och historieanvändning

I de flesta arbetsområdena i ämnet historia jobbar vi med förmågorna:

  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap (att förstå historiska källor och att värdera källorna trovärdighet).
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

När vi tolkar och värderar källor och funderar över varför och hur historia används använder vi också vissa ämnesspecifika begrepp, varför vi ”automatiskt” också tränar och utvecklar förmågan att …

  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Vad är källkritik?
Övningar: när vi jobbat med detta under vårterminen 2016

 

Vad är historieanvändning (eller historiebruk)?