judendom – övningar och genomgångar

Judendomen är idag en förhållandevis liten religion och ungefär 15.000.000 personer räknas som judar, vilket kan jämföras med kristendomen och islam  som båda har mer än en miljard anhängare. Men eftersom judendomen väldigt tydligt är grunden för såväl kristendomen som islam har judendomens traditioner och skrifter haft ett stort inflytande på religion i stora delar av världen.

Större delen av bibeln, världens kanske mest inflytelserika boksamling, är judisk. Judendomen har helt klart påverkat tänkande, normer och världssyn för otaliga generationer människor.

Vad ska vi lära oss om judendomen?

  • De judiska skrifterna – Tanak, Tora och Talmud
  • Centrala tankar som t.ex. monoteism, messianism
  • Olika inriktningar av judendom – reformjudendom, konservativ och ortodox judendom
  • Judisk praktik – högtider och ritualer
  • Judisk historia och identitet
Betygskrav Judendom VT 2014 (384.9 KiB, 2472 downloads)

Kort presentation av judendom

Genomgång av de judiska skrifterna

Olika inriktningar inom judendom