Ideologianalyser

Ideologianalys av muslimska politiska organisationer och personer

Detta ska vi pyssla med vecka 2 och 3 (8G och 8H). Vi avslutade förra terminen med att titta på filmen Det svider i hjärtat (2007) för att få svar på frågan varför svenska ungdomar söker sig till organisationer som Islamiska staten. Nu ska vi dock fokusera på att analysera muslimska organisationers och personers ideologier.

Lärandemål:
 • Att förstå ideologibegreppet och att få en metod för att analysera politiska organisationer och personers ideologi.
 • Att kunna analysera muslimska politiska organisationers och personers ideologi.
Varför?

Det talas och skrivs mycket om Islamiska staten i dessa dagar. IS utför bestialiska avrättningar, terrorattentat i Paris och Beirut. De spelar en viktig roll i inbördeskrigen i Syrien och Irak och till råga på allt visar det sig att svenska ungdomar frivilligt söker sig till IS.

För några år sedan var det istället al-Qaida och al-Shabab som var på allas läppar. Nämnda organisationer är alla muslimska, något som lett till att religionen Islam debatterats flitigt i svensk media. Min tanke är att ni (elever) ska lära er att självständig analysera nya och gamla politiska tankar och organisationer. För det kommer att dyka upp nya organisationer och en vacker dag kommer IS vara ett minne eller en mindre marginaliserad rörelse. Dessutom kommer ni att senare att få analysera andra ideologier som t.ex. nationalism och socialism.

Uppgift – skriva en uppsats

Du ska skriva en uppsats/paper om en muslimsk politisk organisation eller person. Uppsatsen ska innehålla en bakgrund, en analys av personens/organisationens ideologi samt en slutsats där du sätter en lämplig ”etikett” på din organisation.

Ramar för arbetet
 • Arbetet ska lämnas in på fredag 15/1 för en första bedömning. Du får tillbaka ditt arbete nästa tisdag och får lämna in din omarbetade version på onsdag 20/1.
 • Arbetet får max vara 1 A4 lång.
 • Arbetet ska baseras på minst två trovärdiga källor.
I ditt arbete ska du:
 • Ge en bakgrund till ditt parti eller person. Här kan du t.ex. berätta var och när organisationen uppstod, och under vilka omständigheter (t.ex. krig, politiskt förtryck) den uppstod.
 • Göra en ideologianalys (se mall nedan)
 • Beskriva och sätta en ”etikett” på din organisation med hjälp av de begrepp vi gått igenom. Är den t.ex. jihadistisk? Fundamentalistisk? Salafistisk organisation? Du kan behöva flera av begreppen!
Hur analyserar man en ideologi?

ideologi kallas en samling tankar, idéer och föreställningar om vad som är viktigt i världen och i livet. Det handlar också om vad man bör och kan göra för att detta ska bli verklighet för så många människor som möjligt.” (källa: ne.se)

Fyra bra frågor:
 1. Hur beskrivs världen av din organisation/person?
 2. Hur funkar världen? (analys av hur världen funkar)
 3. Hur borde världen se ut? (vision)
 4. Med vilka metoder ska visionen nås? (metod)
Tänk på:
 • Att du kanske inte hittar svar till alla frågorna, men de två sistnämnda frågorna är viktigast i en ideologianalys.
 • Svaret på frågorna kanske inte alltid ligger i vad de sagt, utan i vad de faktiskt gjort, t.ex. visar Islamiska staten genom sina handlingar att de anser att våld är en bra metod för att få ett, enligt dem, bättre samhälle.
Genomgång av viktiga begrepp