Historia åk 7 – från antiken till 1700-talets politiska och ekonomiska revolutioner

Den historia vi ska läsa, diskutera och jobba med under vårterminen 2017 är minst sagt omfattande: antiken, amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och den industriella revolutionen.

Fyra bilder som representerar de olika tidsperioderna och skeendena vi läser om i åk 7.

Kunskapskraven i historia

Kunskapskrav historia (362.6 KiB, 1631 downloads)
Förmågorna Inför Np Historia Vt 2015 (2.5 MiB, 7452 downloads)

Historia åk 7: tre arbetsområden

  • Antika statsskick - Politik och befolkning under den atenska demokratin och den romerska republiken. (Centralt innehåll i fokus: "Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.") Sidor i boken: Aten s. 33-36, Rom s.55-56.
  • 1700-talets politiska revolutioner: den amerikanska revolutionen och den franska. Vad förändrades? (Centralt innehåll i fokus: "Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.") Amerikanska frihetskriget s. 118-127, franska revolutionen s. 128-142.
  • Den industriella revolutionen: fokus på Storbritanninen, orsaker och följder. (Centralt innehåll i fokus: "Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.") Industriella revolutionen s. 100-110.

GrovPlanering

veckatemaLektionsinnehållsidor i boken
52antiken: GreklandArvet från antiken, epokbegreppet (tidsperiod), begreppen förändring och kontinuitet. Det antika grekiska samhället.s.14-15, 42-43
2antiken: GreklandHur funkade Atens demokrati?s. 32, 33-36
3antiken: Aten & RomAtens demokrati och Roms republik.36, 52-59
4antiken/am. revRoms styre under republiken + att vi börjar kika på den amerikanska revolutionen. Amerikanerna var djupt influerade av såväl romare som greker! Varför?52-59, 60-61
5antiken/am. rev.Vad minns du om demokratin i Aten? Roms republik? Varför gjorde de amerikanska kolonisterna revolution?s. 118-127
6amerikanska rev./franska rev.Franska revolutionens orsaker och konsekvenser. Varför ville de amerikanska och franska revolutionärerna spegla sig i antikens hjältar?s. 118-127, 128-143
7Franska + industriellaForts. franska revolutionens följder. Vad var den industriella revolutionen? varför började den i Storbritannien?s. 128-143, 100-117
8Industriella rev.Forts. industriella revolutionen.s. 100-117
9SportlovRepetera, gör quiz, läs historia!
10Källkritik & historieanvändningDenna vecka kommer ägnas åt källkritik och historieanvändning: övningar kommer vara på temat industriella revolutionen.s. 100-117
11Källkritik & historieanvändningTest på källkritik, historieanvändning samt mer allmänt om industriella revolutionen. Sammanfattande PROV!

Läxor

Läxa i historia klass 7B franska revolutionen (299.8 KiB, 888 downloads)

Genomgångar: youtube och slideshare

Begreppsanvändning

Antiken

1700-talets politiska revolutionerDen industriella revolutionen