Grovplanering åk 8 läsåret 15/16

Geografi (HT 15)

Under hösten ska vi jobba med hållbar utveckling ur olika perspektiv. Hållbar utveckling kommer också att diskuteras i flera andra ämnen, i synnerhet i hemkunskap och NO-ämnena. Nyckelord: hållbar utveckling, intressekonflikt, naturresurs, ekologiskt fotavtryck

Historia (HT 15)

Vi kommer läsa om och studera flera viktiga skeenden i den europeiska historien; amerikanska, franska och industriella revolutionerna. Nyckelord: revolution, förändring, kontinuitet, källkritik, förklaring m.fl.

Religion (HT 15)

I det centrala innehållet (läroplanen) betonas särskilt kristendom. Denna termin kommer vi att studera den övergripande utvecklingen – från liten jesusrörelse inom judendomen till världsreligion. Nyckelord: religion, kyrka, sakrament, treenigheten, ortodox, katolsk, protestantism m.f.l

Samhällskunskap (HT 15)

Medias roll i samhället, är rubriken för terminens samhällskunskap. Nyckelord: media, kommunikation, källkritik, opinion.

Om du vill se nästa termin …

Geografi (VT 16)

Tema Afrika – klimat, läge, befolkning, handel, ekonomi. Nyckelord: klimatzon, demografi, migration, urbanisering, BNP, HDI, fertilitet, sårbarhet.

Historia (VT 16)

Imperialism och kolonialism med betoning på åren 1870-1960. Vi utgår från Nederländernas kolonisation av Indonesien och Belgiens kolonisation av Kongo-Kinshasa. Nyckelord: imperialism, kolonialism, neokolonialism, källkritik, historieanvändning, identitet.

Religion (VT 16)

I vår fortsätter vi med kristendom, men vi tittar mer på kristendom och religion i Sverige i modern tid. Nyckelord: frikyrka, mission, nyreligiositet, privatreligiositet, sekularisering.

Samhällskunskap (VT 16)

Rättigheter och rättskipning, vi ska studera mänskliga rättigheter och viktiga principer för rättssystemet i Sverige. Nyckelord: rättigheter, skyldigheter, rättssäkerhet, normer, lagar m.fl.