Grovplanering åk 7 läsåret 15/16

Detta är en grovplanering av vad vi ska läsa om under årskurs 7. I SO-ämnena är det också naturligt att diskutera och studera sådant som händer i vår omvärld, och av det skälet kan det hända att jag ändrar i planeringen under året (vi kommer regelbundet att titta och läsa nyheter).

HT 2015

Historia

Vi gör tre nedslag i den indiska historien: (1) Induskulturen, (2) mötet med Europa och Vasco da Gama på 1500-talet, avkoloniseringen under 1900-talet. Nyckelord: flodkultur, högkultur, historisk epok, tidigmodern tid, kolonialism, källkritik, tendens.

Geografi

Även här kommer Indien och södra Asien vara i fokus – läge, klimat, befolkning. Nyckelord: Subkontinent, världsdel, klimat, nederbörd, vattnets kretslopp, monsunvind.

Religion

I Indien finns många religioner närvarande. Vi ska bl.a. studera några vanligt förekommande tankar inom hinduismen. Ni kommer också att få fördjupa er i någon av Indiens religioner. Nyckelord: religion, kultur, hinduism, rit.

Samhällskunskap

I samhällskunskap kommer vi förutom att vi följer med i vad som händer i omvärlden ska vi studera några av dem som jobbat för mänskliga rättigheter. Vi utgår från Malala Yousafzai, Kailash Satyarthi, de två som fick Nobels fredspris förra året. Nyckelord: rättigheter, skyldigheter, mänskliga rättigheter, barnkonventionen, moral.

Om du vill se vad vi ska läsa om nästa termin (VT 2016) …

VT 2016

Historia

Brott och straff är rubriken när vi kikar på hur normer och lagar både förändrats och delvis bestått. Nyckelord: förändring och kontinuitet.

Antikens Grekland eller Rom. Här ska vi i första hand se hur några grekiska stadsstater (eller romarriket) styrdes, men också hur människor levde och hur vi kan veta något om sådant som hände för länge sedan. Nyckelord: antiken, demokrati, republik, samhällsklass.

Geografi

Under våren ska vi titta närmare på geografiämnets arbetssätt med kartor, diagram, begrepp mm. Nyckelord: tematisk karta, gradnätet, projektion.

Religion

Gamla testamentets berättelser och judendomen kommer vårterminens religion att handla om. Nyckelord: Religion, Tanak, Talmud, tro, tradition, tolkning, identitet.

Samhällskunskap

Demokratiutvecklingen i (fr.a.) Sverige från 1800-talet till våra dagar. Nyckelord: demokrati, parlamentarism,  ideologi, liberalism, socialism, konservatism, feminism.