Geografi i november

De två dagar som niorna hade muntliga nationella prov i matematik, svenska och engelska hade de också ett geografipass om migration, närmare bestämt urbanisering i Asien. Syftet var dels att de skulle lära sig om verkligheten och dels hur ett resonemang bedöms.

Här är uppgiften de jobbade med under 90-minuterspasset