Första klassrådet med 7H!

På klassrådet, som vi kommer att ha varje måndag, kommer vi att diskutera och planera. Vi kommer att planera veckan genom att gå igenom prov, läxor, aktiviteter och så vidare. Frågor som ”Vad motiverar mig att gå till skolan?” kommer diskuteras. Ibland har vi fest – om vi har gjort något riktigt bra eller för att muntra upp oss.

Idag ska ni fundera och formulera tankar kring några av de saker vi kommer jobba med på klassråden. Gör uppgifterna i turordning.

1. Tankar om arbetsron i klassrummet. Klicka här!

2. Tankar om motivation. Klicka här!

Nu ska du få göra en enkät (svara på några frågor). Den här typen av enkäter kommer vi ofta ha på klassråden. Ibland i pappersform, ibland digitalt.

3. Klassrådsenkät: Klicka här!