Canvas – instruktioner och tips

På den här sidan lägger jag in videor och annat instruktionsmaterial som handlar om lärplattformen Canvas. Sedan läsåret 2018-19 har jag använt mig av Canvas som huvudsaklig pedagogisk digital plattform.

Innehåll och aktiviteter i Canvas

Canvaskurser byggs upp av olika delar, som t.ex. sidor med information och bilder. Det mesta innehållet kan ses som olika aktiviteter: uppgifter, diskussioner, quizzar, samarbeten.

Om moduler

I den här videon beskrivs vad en modul är, hur man bygger en modul och hur man villkorar en modul så att eleven t.ex. måste göra aktiviteter i en viss ordning.

Importera material från en canvaskurs till en annan

Med import-funktionen kan du kopiera hela kurser, moduler eller enstaka uppgifter, sidor mm från en kurs till en annan. Bra om du ska kopiera mycket!

Ytterligare ett enkelt sätt att kopiera material från en kurs till en annan

I den här videon visas hur du enkelt kan kopiera enskilt material, t.ex. ett quiz, en sida eller uppgift till en annan kurs. Bra om du ska kopiera lite!