Återanvända provfrågor i Digiexam

En funktion som det tog lång tid att hitta för mig i Digiexam är hur man kopierar en fråga från ett tidigare prov till ett nytt. En mycket användbar funktion!

Kopiera frågor från tidigare prov till ett nytt …