7G religionspresentationer

Under veckorna 49 och 50 har klass 7G på Kvarnbergsskolan arbetat med att tillverka snygga och informativa presentationer om indiska religioner. Nedan presenteras de som är klara!