Träna källkritik

Källkritik är ett återkommande kunskapskrav i SO-ämnena, även om det poängteras extra i historieämnet. Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen. Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för historia.

”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.”

Genomgång – källkritiska begrepp (Skotten i Sarajevo)

Ett litet test om källkritik
Övningar vi gjort
Källövning Industriella Revolutionen version 1 (1.0 MiB, 3770 downloads)
Källövning om skotten i Sarajevo 1914 (1.2 MiB, 253 downloads)
Användbara länkar

Här har våra bibliotekarier på VR lagt upp länkar till källkritikens värld.