Inför np i geografi (uppdaterat inlägg)

Läsåret 2014-15 fick skolans åk 9-elever skriva ett nationellt ämnesprov i geografi. För att eleverna skulle få en överblick av ämnet gjorde jag några presentationer med uppgifter och förklaringar. Somliga övningar hade vi tidigare jobbat med, andra var nya.

Om man kortfattat vill förklara ämnet geografi kan man säga att nyckelordet är analys. Det som ska analyseras är livsmiljöer, miljö– och utvecklingsfrågor, omvärlden och samspelet mellan människa och natur. Dessutom ska vissa ämnesspecifika verktyg och arbetssätt användas när vi analyserar. Kartor, begrepp, tabeller, diagram och teorier är våra verktyg. Kartan är förstås det viktigaste och mest ämnesspecifika (typiska för ämnet) verktyget av dem alla.

Världen ser hur hårt 9D sliter med sina geografikunskaper

Öva namngeografi

Det elever i tonåren verkar frukta mest med ett np i geografi är att inte kunna fakta som t.ex. var olika länder, hav, floder mm ligger. Här kan du träna på klassisk namngeografi!

Presentationerna i pdf-form

Du kan ladda ned dessa presentationer, som gjordes i Powerpoint, i pdf-form. Vill du ha dem ppt-format kan du ladda hem dem via Slideshare.

Del 1 Inför Np Geografi Vt 2014 (1.4 MiB, 1874 downloads)
Del 2 Livsmiljöer Inför Np Geografi Vt 2014 (2.2 MiB, 2056 downloads)
Del 3 Arbetssätt Inför Np Geografi Vt 2014 (2.9 MiB, 1802 downloads)
Del 4 Hållbar Utveckling Inför Np Vt 2014 (2.1 MiB, 1233 downloads)
Övningsuppgifter 1 Till 4 Inför Np Geografi 2014 (1.0 MiB, 1094 downloads)

Länkar till gamla nationella prov

Vi kommer att göra några av uppgifterna i klassrummet, men gå gärna in på länkarna och kika för att få en uppfattning om hur ett np i geografi kan se ut.

http://natprov.edu.uu.se/provuppgifter/amnesprov2013/arskurs9/

http://natprov.edu.uu.se/provuppgifter/amnesprov2014/arskurs9/

Presentationerna via Slideshare

Presentationerna syftar till att ge en överblick av ämnet, men innehåller också en hel del exempeluppgifter från bl.a. det nationella provet i geografi 2013, som ligger offentligjort på nätet.


Youtube-presentationer

Nederbörd och vindar

Klimatfaktorer

Gradnätet (mer kul än förklarande)

inför nationellt prov i historia

Våren 2013 var första gången som vi hade ett nationellt prov i SO-ämnena. På Kvarnbergsskolan fick vi ämnet historia på vår lott. För att förbereda oss gjorde jag ett antal uppgifter, som eleverna fick jobba med i smågrupper (2-3 st). 

Övningshäftet version 2 våren 2015 i pdf-format

Förmågorna Inför Np Historia Vt 2015 (2.5 MiB, 2731 downloads)

I häftet har jag länkat till en övning i historiebruk (Kim Larsen och Förintelsen). Här kan ni hitta bl.a. den övningen.

Och här finns fler övningar med bedömningsanvisningar och ytterligare några övningar här.

Youtube-genomgångar av kursplanens centrala innehåll

Här har en snäll lärare lagt upp länkar till filmgenomgångar av kursplanens centrala innehåll (franska revolutionen mm).

Länkar till gamla nationella prov

http://mah.se/historia9

Övningshäftet via slideshare (ver 2)

Revolutionernas tidevarv (1700-1900)

Sammanfattning av viktiga händelser och skeenden (med fokus på konsekvenser)

inför nationellt prov i geografi åk 9 vt 2014

Läsåret 2014-15 fick skolans åk 9-elever skriva ett nationellt ämnesprov i geografi. För att eleverna skulle få en överblick av ämnet gjorde jag några presentationer med uppgifter och förklaringar. Somliga övningar hade vi tidigare jobbat med, andra var nya.

Om man kortfattat vill förklara ämnet geografi kan man säga att nyckelordet är analys. Det som ska analyseras är livsmiljöer, miljö- och utvecklingsfrågor, omvärlden och samspelet mellan människa och natur. Dessutom ska vissa ämnesspecifika verktyg och arbetssätt användas när vi analyserar. Kartor, begrepp, tabeller, diagram och teorier är våra verktyg. Kartan är förstås det viktigaste och mest ämnesspecifika (typiska för ämnet) verktyget av dem alla.

Presentationerna i pdf-form

Du kan ladda ned dessa presentationer, som gjordes i Powerpoint, i pdf-form. Vill du ha dem ppt-format kan du ladda hem dem via Slideshare.

Del 1 Inför Np Geografi Vt 2014 (1.4 MiB, 1874 downloads)
Del 2 Livsmiljöer Inför Np Geografi Vt 2014 (2.2 MiB, 2056 downloads)
Del 3 Arbetssätt Inför Np Geografi Vt 2014 (2.9 MiB, 1802 downloads)
Del 4 Hållbar Utveckling Inför Np Vt 2014 (2.1 MiB, 1233 downloads)
Övningsuppgifter 1 Till 4 Inför Np Geografi 2014 (1.0 MiB, 1094 downloads)

Länkar till gamla nationella prov

http://natprov.edu.uu.se/provuppgifter/amnesprov2013/arskurs9/

http://natprov.edu.uu.se/provuppgifter/amnesprov2014/arskurs9/

Presentationerna via Slideshare