Inför np i geografi (uppdaterat inlägg)

Läsåret 2014-15 fick skolans åk 9-elever skriva ett nationellt ämnesprov i geografi. För att eleverna skulle få en överblick av ämnet gjorde jag några presentationer med uppgifter och förklaringar. Somliga övningar hade vi tidigare jobbat med, andra var nya.

Om man kortfattat vill förklara ämnet geografi kan man säga att nyckelordet är analys. Det som ska analyseras är livsmiljöer, miljö– och utvecklingsfrågor, omvärlden och samspelet mellan människa och natur. Dessutom ska vissa ämnesspecifika verktyg och arbetssätt användas när vi analyserar. Kartor, begrepp, tabeller, diagram och teorier är våra verktyg. Kartan är förstås det viktigaste och mest ämnesspecifika (typiska för ämnet) verktyget av dem alla.

Världen ser hur hårt 9D sliter med sina geografikunskaper

Öva namngeografi

Det elever i tonåren verkar frukta mest med ett np i geografi är att inte kunna fakta som t.ex. var olika länder, hav, floder mm ligger. Här kan du träna på klassisk namngeografi!

Presentationerna i pdf-form

Du kan ladda ned dessa presentationer, som gjordes i Powerpoint, i pdf-form. Vill du ha dem ppt-format kan du ladda hem dem via Slideshare.

Del 1 Inför Np Geografi Vt 2014 (1.4 MiB, 3280 downloads)
Del 2 Livsmiljöer Inför Np Geografi Vt 2014 (2.2 MiB, 3049 downloads)
Del 3 Arbetssätt Inför Np Geografi Vt 2014 (2.9 MiB, 2379 downloads)
Del 4 Hållbar Utveckling Inför Np Vt 2014 (2.1 MiB, 1847 downloads)
Övningsuppgifter 1 Till 4 Inför Np Geografi 2014 (1.0 MiB, 1600 downloads)

Länkar till gamla nationella prov

Vi kommer att göra några av uppgifterna i klassrummet, men gå gärna in på länkarna och kika för att få en uppfattning om hur ett np i geografi kan se ut.

http://natprov.edu.uu.se/provuppgifter/amnesprov2013/arskurs9/

http://natprov.edu.uu.se/provuppgifter/amnesprov2014/arskurs9/

Presentationerna via Slideshare

Presentationerna syftar till att ge en överblick av ämnet, men innehåller också en hel del exempeluppgifter från bl.a. det nationella provet i geografi 2013, som ligger offentligjort på nätet.


Youtube-presentationer

Nederbörd och vindar

Klimatfaktorer

Gradnätet (mer kul än förklarande)

inför nationellt prov i historia

Här finns länkar och en del arbetsmaterial som kan användas för att repetera den historia ni jobbat med under er högstadietid.

Detta inlägg kommer att uppdateras  eftersom årets nior på Sammis fått ämnet historia som nationellt ämnesprov.

Övningshäftet version 2 våren 2015 i pdf-format

Förmågorna Inför Np Historia Vt 2015 (2.5 MiB, 4491 downloads)


I häftet har jag länkat till en övning i historiebruk (Kim Larsen och Förintelsen). Här kan ni hitta bl.a. den övningen.

Och här finns fler övningar med bedömningsanvisningar och ytterligare några övningar här.

Ett gammalt NP i historia hitta du här!

Video-genomgångar av kursplanens centrala innehåll

 • Antiken (sammanfattande video här)
 • 1700-talets politiska revolutioner (Upplysningen här, Amerikanska revolutionen här, franska revolutionen här)
 • Industriella revolutionen (Se här, här och här)
 • Imperialism och kolonialism (länk till en video)
 • Politiska ideologier; liberalism, konservatism och socialism här.
 • Första världskriget (orsaker här, fördjupning om följder här)
 • mellankrigstiden (depression, nazism här och här, ryska revolutionen här, USA här).
 • Andra världskriget och Förintelsen (andra världskrigets orsaker här,om Förintelsen här).
 • Efterkrigstiden (kalla krigets orsaker här, slutet och följder av kalla kriget här.)
 • Världshistorien sammanfattad här.

Videor om historieämnets syfte och förmågor

 • Källkritik här.
 • Historieanvändning (historiebruk) här.
 • Begreppsanvändning: förändring och kontinuitet här.

Länkar till gamla nationella prov

http://mah.se/historia9

Övningshäftet via slideshare (ver 2)

Revolutionernas tidevarv (1700-1900)

Sammanfattning av viktiga händelser och skeenden (med fokus på konsekvenser)