källkritik och historieanvändning

I de flesta arbetsområdena i ämnet historia jobbar vi med förmågorna:

  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap (att förstå historiska källor och att värdera källorna trovärdighet).
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

När vi tolkar och värderar källor och funderar över varför och hur historia används använder vi också vissa ämnesspecifika begrepp, varför vi ”automatiskt” också tränar och utvecklar förmågan att …

  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Vad är källkritik?
Övningar: när vi jobbat med detta under vårterminen 2016

 

Vad är historieanvändning (eller historiebruk)?

Källkritik på nätet

En bild säger mer än tusen ord?

På nätet ser vi hundratals bilder varje dag. Ofta illustrerar bilderna en text. Bilden nedan visar ett skadat barn.

attackerad

Din uppgift:

Den här bilden har cirkulerat på nätet länge (fr.a. har den delats på facebook). Bilden har fått mycket stor spridning.

  1. Hur har bilden använts mest? Gå till www.govote.at (185761) och ge några exempel i vilka sammanhang som bilden använts. (Du kan använda googles omvända bildsök när du löser uppgiften.)
  2. Varifrån kommer bilden ursprungligen? (Troligen.)
  3. Vilka bilder kan vi lita på? Ge exempel från nätet på bilder vi kan lita på!
Vilka är Gyllene gryning?
Källkritik övning om Gyllene gryning (417.4 KiB, 631 downloads)

HT 14 åk 9

Material om tidigare arbetsmoment under HT 2014

Övningar islam & buddhism

Tro Och Praktik Ramadan (522.3 KiB, 689 downloads)

Har du missat delar eller hela filmen?

Tidigare läxor och prov

Läxa Till Vecka 43 Fvk Följder (501.1 KiB, 549 downloads)
Passchendaele Filmuppgift (561.1 KiB, 587 downloads)
Läxa Orsaker Och Allianser Fvk HT 14 (368.2 KiB, 603 downloads)
En Läxa För 9A Och 9H Om Kolonialism Och Rasism HT 14 (512.9 KiB, 739 downloads)
Läxa Till Tisdag 23 Sept Historiebruk (429.6 KiB, 746 downloads)

Övningar om första världskriget