Historia åk 7 – från antiken till industriella revolutionen VT 2018

Den historia vi ska läsa, diskutera och jobba med under vårterminen 2017 är minst sagt omfattande: antiken, amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och den industriella revolutionen.

Fyra bilder som representerar de olika tidsperioderna och skeendena vi läser om i åk 7.

Kunskapskraven i historia

Kunskapskrav historia (362.6 KiB, 304 downloads)
Förmågorna Inför Np Historia Vt 2015 (2.5 MiB, 3486 downloads)

Historia åk 7: tre arbetsområden

 • Antika statsskick - Politik och befolkning under den atenska demokratin och den romerska republiken. (Centralt innehåll i fokus: "Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.") Sidor i boken: Aten s. 33-36, Rom s.55-56.
 • 1700-talets politiska revolutioner: den amerikanska revolutionen och den franska. Vad förändrades? (Centralt innehåll i fokus: "Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.") Amerikanska frihetskriget s. 118-127, franska revolutionen s. 128-142.
 • Den industriella revolutionen: fokus på Storbritanninen, orsaker och följder. (Centralt innehåll i fokus: "Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.") Industriella revolutionen s. 100-110.

GrovPlanering

veckatemaLektionsinnehåll
12antiken: GreklandArvet från antiken, epokbegreppet (tidsperiod), begreppen förändring och kontinuitet. Det antika grekiska samhället.
13antiken: GreklandHur funkade Atens demokrati? + att vi börjar kika på det romerska samhället.
14antiken: RomRoms styre under republiken + att vi börjar kika på den amerikanska revolutionen. Amerikanerna var djupt influerade av såväl romare som greker! Varför?
15PåsklovVarför påsk?
16antiken/am. rev.Vad minns du om demokratin i Aten? Roms republik? Varför gjorde de amerikanska kolonisterna revolution?
17amerikanska rev./franska rev.Franska revolutionens orsaker och konsekvenser. Varför ville de amerikanska och franska revolutionärerna spegla sig i antikens hjältar? (Här lägger jag in en diagnos för att se att ni hängt med).
18Franska + industriellaForts. franska revolutionens följder. Vad var den industriella revolutionen? varför började den i Storbritannien?
19Industriella rev.Forts. industriella revolutionen. PROV
20Industriella rev.sammanfattning av tidsperioderna: antiken, 1700-talets politiska och ekonomiska revolutioner.
21Källkritik & historieanvändningDenna vecka kommer ägnas åt källkritik och historieanvändning: övningar kommer vara på temat industriella revolutionen.
21Källkritik & historieanvändningTest på källkritik, historieanvändning samt mer allmänt om industriella revolutionen. Hur jag ska kolla era kunskaper kan vi prata om.

Läxor

Återkommer.

Genomgångar: youtube och slideshare

Begreppsanvändning

Antiken – den atenska demokratin

Antiken – den romerska republiken

1700-talets politiska revolutionerDen industriella revolutionen

Träna källkritik

Källkritik är ett återkommande kunskapskrav i SO-ämnena, även om det poängteras extra i historieämnet. Det kan alltså vara bra att träna på de källkritiska begreppen och verktygen. Citatet nedan är saxat ur kunskapskraven för ämnet historia.

”Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.”

Källkritiska tips
 1. Använd källkritiska begrepp för att göra en allsidig värdering av källan.
 2. Glöm inte ditt eget förnuft när du t.ex. värderar en intervju som källa; Vad minns man bäst? Vardagliga händelser som vad du åt till middag för en vecka sedan? Speciella händelser som födelsedagar och begravningar? När vinklar du dina berättelser? Hur stor var egentligen den där gäddan du fångade i somras? 1,5 kg eller 10,5 kg?
Genomgång – källkritiska begrepp (Skotten i Sarajevo)

Ett självrättande test om källkritik
Övningar vi gjort
Källövning Industriella Revolutionen version 1 (1.0 MiB, 4172 downloads)
Källövning om skotten i Sarajevo 1914 (1.2 MiB, 279 downloads)
Elevsvar på källkritiska test

Användbara länkar från biblioteket

Här har våra bibliotekarier på VR lagt upp länkar till källkritikens värld.

Presentation av historieämnet (källkritik mm)

källkritik och historieanvändning

I de flesta arbetsområdena i ämnet historia jobbar vi med förmågorna:

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap (att förstå historiska källor och att värdera källorna trovärdighet).
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

När vi tolkar och värderar källor och funderar över varför och hur historia används använder vi också vissa ämnesspecifika begrepp, varför vi ”automatiskt” också tränar och utvecklar förmågan att …

 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Vad är källkritik?
Övningar: när vi jobbat med detta under vårterminen 2016

 

Vad är historieanvändning (eller historiebruk)?

Källkritik på nätet

En bild säger mer än tusen ord?

På nätet ser vi hundratals bilder varje dag. Ofta illustrerar bilderna en text. Bilden nedan visar ett skadat barn.

attackerad

Din uppgift:

Den här bilden har cirkulerat på nätet länge (fr.a. har den delats på facebook). Bilden har fått mycket stor spridning.

 1. Hur har bilden använts mest? Gå till www.govote.at (185761) och ge några exempel i vilka sammanhang som bilden använts. (Du kan använda googles omvända bildsök när du löser uppgiften.)
 2. Varifrån kommer bilden ursprungligen? (Troligen.)
 3. Vilka bilder kan vi lita på? Ge exempel från nätet på bilder vi kan lita på!
Vilka är Gyllene gryning?
Källkritik övning om Gyllene gryning (417.4 KiB, 703 downloads)

HT 14 åk 9

Material om tidigare arbetsmoment under HT 2014

Övningar islam & buddhism

Tro Och Praktik Ramadan (522.3 KiB, 758 downloads)

Har du missat delar eller hela filmen?

Tidigare läxor och prov

Läxa Till Vecka 43 Fvk Följder (501.1 KiB, 563 downloads)
Passchendaele Filmuppgift (561.1 KiB, 605 downloads)
Läxa Orsaker Och Allianser Fvk HT 14 (368.2 KiB, 615 downloads)
En Läxa För 9A Och 9H Om Kolonialism Och Rasism HT 14 (512.9 KiB, 752 downloads)
Läxa Till Tisdag 23 Sept Historiebruk (429.6 KiB, 836 downloads)

Övningar om första världskriget