Individ och samhälle – samhällskunskap åk 8

Veckorna 41-50 läser vi samhällskunskap (samt lite historia) och arbetsmomentet ”individ och samhälle – Sveriges befolkning och välfärd”. Momentet har tre olika fokus: dels att beskriva och förklara Sveriges befolkningsutveckling, dels att beskriva och analysera hur Sveriges välfärdssystem är uppbyggda och fungerar, samt dels studera hur den svenska arbetsmarknaden fungerar. 

Klass 8D i New York
Klass 8D i New York

OBS! inlägget uppdateras kontinuerligt med uppgifter, läxor mm.

Vällingby centrum 1960-tal
Vällingby centrum
  • Folkhemmet i ett historisk sammanhang
  • Sveriges befolkningsutveckling
  • Välfärdssystem – Norden och Sverige jämfört med USA och Italien
  • Arbetsmarknaden
Planering
Planering åk 8 samhällskunskap
vecka lektionsinnehåll
41 Göra klart gruppuppgift i geografin, samt börja titta på vad vi ska läsa i samhällskunskapen.
42 Denna vecka ska vi se bakgrunden till det välfärdssamhälle Sverige är idag: Folkhemmet står i centrum. Hur idén om folkhemmet skapades, samt hur det uppfattas idag.
43 Denna vecka studerar vi i första hand Sveriges befolkningsutveckling med hjälp av begrepp som; nativitet, fruktsamhetstal, mortalitet, urbanisering, migration.
44 Höstlov
45 Sammanfattning av Sveriges befolkningsutveckling, Sveriges skattesystem och läxförhör (1) på fredag (se separat information)
46 Prao
47 Olika välfärdsmodeller, segregering, välfärdsstrukturer och levnadsstandard
48 Läxförhör (2) veckans första lektion, den svenska arbetsmarknaden
49 Genomgång: vinster i välfärden och källkritik, Individuellt arbete: förberedelse inför debatt om vinster i välfärden
50 Individuellt arbete och debatter (klassen delas in i två debattgrupper). Debattmedverkan bedöms.
LPP – kunskapskrav och innehåll
LPP samhällskunskap åk 8 individ och samhälle (1.0 MiB, 249 downloads)
Läxor och uppgifter som bedöms
Läxa nr 2 sh åk 8 omfördelning och utjämning (712.7 KiB, 272 downloads)
Läxa nr 1 samhällskunskap åk 8 individ och samhälle ver 2 (1.0 MiB, 364 downloads)
PRAO-uppgift_HT16_IHSO (499.5 KiB, 135 downloads)
Tester och quizar på området

Klicka här för att komma till tester och quizar!

Studieteknik (i den här filmen förklaras bl.a. komplexa samband)

Genomgångar – Individ och samhälle

Presentation: Välfärdssamhället och folkhemmet

Presentation: Den demografiska transitionen (övergången)