Historia åk 7 – från antiken till industriella revolutionen VT 2018

Den historia vi ska läsa, diskutera och jobba med under vårterminen 2017 är minst sagt omfattande: antiken, amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och den industriella revolutionen.

Fyra bilder som representerar de olika tidsperioderna och skeendena vi läser om i åk 7.

Kunskapskraven i historia

Kunskapskrav historia (362.6 KiB, 304 downloads)
Förmågorna Inför Np Historia Vt 2015 (2.5 MiB, 3486 downloads)

Historia åk 7: tre arbetsområden

 • Antika statsskick - Politik och befolkning under den atenska demokratin och den romerska republiken. (Centralt innehåll i fokus: "Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.") Sidor i boken: Aten s. 33-36, Rom s.55-56.
 • 1700-talets politiska revolutioner: den amerikanska revolutionen och den franska. Vad förändrades? (Centralt innehåll i fokus: "Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.") Amerikanska frihetskriget s. 118-127, franska revolutionen s. 128-142.
 • Den industriella revolutionen: fokus på Storbritanninen, orsaker och följder. (Centralt innehåll i fokus: "Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.") Industriella revolutionen s. 100-110.

GrovPlanering

veckatemaLektionsinnehåll
12antiken: GreklandArvet från antiken, epokbegreppet (tidsperiod), begreppen förändring och kontinuitet. Det antika grekiska samhället.
13antiken: GreklandHur funkade Atens demokrati? + att vi börjar kika på det romerska samhället.
14antiken: RomRoms styre under republiken + att vi börjar kika på den amerikanska revolutionen. Amerikanerna var djupt influerade av såväl romare som greker! Varför?
15PåsklovVarför påsk?
16antiken/am. rev.Vad minns du om demokratin i Aten? Roms republik? Varför gjorde de amerikanska kolonisterna revolution?
17amerikanska rev./franska rev.Franska revolutionens orsaker och konsekvenser. Varför ville de amerikanska och franska revolutionärerna spegla sig i antikens hjältar? (Här lägger jag in en diagnos för att se att ni hängt med).
18Franska + industriellaForts. franska revolutionens följder. Vad var den industriella revolutionen? varför började den i Storbritannien?
19Industriella rev.Forts. industriella revolutionen. PROV
20Industriella rev.sammanfattning av tidsperioderna: antiken, 1700-talets politiska och ekonomiska revolutioner.
21Källkritik & historieanvändningDenna vecka kommer ägnas åt källkritik och historieanvändning: övningar kommer vara på temat industriella revolutionen.
21Källkritik & historieanvändningTest på källkritik, historieanvändning samt mer allmänt om industriella revolutionen. Hur jag ska kolla era kunskaper kan vi prata om.

Läxor

Återkommer.

Genomgångar: youtube och slideshare

Begreppsanvändning

Antiken – den atenska demokratin

Antiken – den romerska republiken

1700-talets politiska revolutionerDen industriella revolutionen

Historia åk 7 – från antiken till 1700-talets politiska och ekonomiska revolutioner

Den historia vi ska läsa, diskutera och jobba med under vårterminen 2017 är minst sagt omfattande: antiken, amerikanska frihetskriget, franska revolutionen och den industriella revolutionen.

Fyra bilder som representerar de olika tidsperioderna och skeendena vi läser om i åk 7.

Kunskapskraven i historia

Kunskapskrav historia (362.6 KiB, 304 downloads)
Förmågorna Inför Np Historia Vt 2015 (2.5 MiB, 3486 downloads)

Historia åk 7: tre arbetsområden

 • Antika statsskick - Politik och befolkning under den atenska demokratin och den romerska republiken. (Centralt innehåll i fokus: "Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.") Sidor i boken: Aten s. 33-36, Rom s.55-56.
 • 1700-talets politiska revolutioner: den amerikanska revolutionen och den franska. Vad förändrades? (Centralt innehåll i fokus: "Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.") Amerikanska frihetskriget s. 118-127, franska revolutionen s. 128-142.
 • Den industriella revolutionen: fokus på Storbritanninen, orsaker och följder. (Centralt innehåll i fokus: "Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.") Industriella revolutionen s. 100-110.

GrovPlanering

veckatemaLektionsinnehåll
12antiken: GreklandArvet från antiken, epokbegreppet (tidsperiod), begreppen förändring och kontinuitet. Det antika grekiska samhället.
13antiken: GreklandHur funkade Atens demokrati? + att vi börjar kika på det romerska samhället.
14antiken: RomRoms styre under republiken + att vi börjar kika på den amerikanska revolutionen. Amerikanerna var djupt influerade av såväl romare som greker! Varför?
15PåsklovVarför påsk?
16antiken/am. rev.Vad minns du om demokratin i Aten? Roms republik? Varför gjorde de amerikanska kolonisterna revolution?
17amerikanska rev./franska rev.Franska revolutionens orsaker och konsekvenser. Varför ville de amerikanska och franska revolutionärerna spegla sig i antikens hjältar? (Här lägger jag in en diagnos för att se att ni hängt med).
18Franska + industriellaForts. franska revolutionens följder. Vad var den industriella revolutionen? varför började den i Storbritannien?
19Industriella rev.Forts. industriella revolutionen. PROV
20Industriella rev.sammanfattning av tidsperioderna: antiken, 1700-talets politiska och ekonomiska revolutioner.
21Källkritik & historieanvändningDenna vecka kommer ägnas åt källkritik och historieanvändning: övningar kommer vara på temat industriella revolutionen.
21Källkritik & historieanvändningTest på källkritik, historieanvändning samt mer allmänt om industriella revolutionen. Hur jag ska kolla era kunskaper kan vi prata om.

Läxor

Läxa i historia klass 7B franska revolutionen (299.8 KiB, 165 downloads)

Genomgångar: youtube och slideshare

Begreppsanvändning

Antiken

1700-talets politiska revolutionerDen industriella revolutionen

framväxten av det moderna samhället

Höstens första arbetsområde i årskurs 8 handlar i första hand om europeisk och nordamerikansk 1700- och 1800-talshistoria. Mycket av det samhälle vi har idag formades och skapades under den här perioden, varför den övergripande rubriken är Framväxten av det moderna samhället.

Delrubriker i arbetsmomentet Framväxten av det moderna samhället
 • Den amerikanska revolutionen
 • Den franska revolutionen
 • Den industriella revolutionen
 • Politiska ideologier
Prov & läxor (OBS! nya datum!)
 1. Torsdag 17/9 prov på amerikanska revolutionen, franska revolutionen
 2. Torsdag 8/10 prov på den industriella revolutionen och de politiska ideologierna
Lokal pedagogisk planering med bedömning
Lpp De Amerikanska Och Franska Revolutionerna Ver 3 (603.1 KiB, 1193 downloads)

Övningar
The Patriot Historieanvändning (618.2 KiB, 1006 downloads)
Övning Välutvecklat Resonemang (311.9 KiB, 719 downloads)
Genomgångar

Fredagens (11/9) genomgång av revolutionsåret 1789

 

En sammanfattande genomgång av den franska revolutionen av historieläraren Mattias Axelsson. Kolla!

En genomgång av begreppen förändring, kontinuitet och revolution.

En genomgång av amerikanska revolutionens bakgrund, orsaker och följder.

Övningar